ქართული პოლიტიკური განტოლება 4+1=5

ByთანამემამულეGeorgia15 Nov, 2021
7
აუცილებელი მიშიზმისა და ბიძინიზმის დასრულება საქართველოში...
უკვე დიდი ხანია 4+1=5 და ვერცერთი ვერ და არ გადაარჩენს საქართველოს...
ფაქტია, რომ მიშას ხელისუფლება იდგა ტერორზე, ხოლო ბიძინასი დგას სიღარიბეზე...
ვერც ტერორით და ვერც ღატაკი ხალხით ძლიერ ქართულ სახელწიფოს ვერ ააშენებ!!!!
ასე რომ უახლოეს პერიოდში ყველა მოქალაქეს მოუწევს საკუთარი წილი საქართველოს დაცვა, საკუთარი შვილებსთვის (ემიგრაციაში რომ არ გაიქცნენ), საკუთარი შთამომავლობისთვის (უცხოეთში რომ არ დაიბადონ) და ბოლოს საკუთარი თავისთვის (მარტოობაში რომ არ დარჩეს)...
ByთანამემამულეGeorgia15 Nov, 2021
7