რა არის ის დამანგრეველი სიტყვები, რომლებსაც ყოველდღე ვიმეორებთ ?
147 Views
მე ცნობიერი
Khashuri · 4 months ago

სიტყვით ადამიანი შეიძლება გაანადგურო ან მოარჩინო. ჩვენ ვცხოვრობთ ისე, როგორც ვმეტყველებთ. სიტყვის ენერგია მკვრივი სტრუქტურისაა

მე ცნობიერი
Khashuri · 4 months ago
1
Write a comment