5 votes
0 comments
0 shares
Save
დღეიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კარანტინი ამოქმედდა
66 views
Nika Romanadze
Kobuleti · 3 months ago

დღეიდან საქართველოში მკაცრი კარანტინი და კომენდანტის საათი ამოქმედდა, 21 საათიდან 6 საათამდე ყოველგვარი გადაადგილება იკრძალება.

#news #politics
Nika Romanadze
Kobuleti · 3 months ago
Similar Posts
ხატია ლობჟანიძე
Tbilisi · 3 months ago
ხვალიდან საქართველოში საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდება
ხვალ დილის 8 საათიდან საქართველოში საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდება ! 21 საათიდან დილის 6 საათამდე იქნება კომენდატის საათი ! იკრძალება საზოგადაოებივი ტრანსპორტით სარგებლობა ! ერთად 3 პირზე მეტის შეკრება ! 70 წელს გადაცილებულ ხალხს არ შეეძლებათ გარეთ გასვლა გარდა უახლოესი სასურსათო მაღაზიისა. #politics #news #opinion #events #photo #coronavirus #კორონავირუსი #დარჩისახლში #covid19
Guri Sivsivadze
Tbilisi · 3 months ago
გამოცხადდა საყოველთაო კარანტინი
პრემიერის განცხადებით ძალაში შევიდა ახალი რეგულაციები‼️ ფაქტობრივი კარანტინი, ხვალ, დილის 8 საათიდან ამოქმედდება! 📌 ტრანსპორტის მოძრაობა იზღუდება , ტაქსისა და მსუბუქი ავტომობილის გარდა, რომელშიც ისევ და ისევ სამი ადამიანი(უკანა სავარძელზე 2 მგზავრი) იმგზავრებს; 📌სამზე მეტი პირის თავშეყრა იკრძალება (დისტანცია 2 მეტრი) აფთიაქებისა და მაღაზიების გარდა; 📌აკრძალულია 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების სახლიდან გასვლა, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა (შესაძლებელია სასურსათო მაღაზიების, აფთიაქისა და კლინიკებში ვიზიტი) 📌 საკომენდანტო საათი იწყება 21 საათიდან დილის 6 საათამდე, რომლის ფარგლებში მოქალაქეების გადაადგილება იკრძალება(ე.წ კომენდანტის საათი...)#კორონავირუსი #კარანტინი #კომენდანტისსაათი #დარჩისახლში
Headline
Tbilisi · 3 months ago
რომელი საწარმოები იმუშავებენ ე.წ. კარანტინის დროს-მთავრობამ დადგენილება გამოსცა
ავტორი:შოთა ტყეშელაშვილი დღეიდან საქართველოში ე.წ. "კონემდანტის საათი" და "მკაცრი კარანტინის" ნორმები ამოქმედდა. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, ამის გამო ქვეყნაში ეკონომიკური საქმიანობის გაგრძელება მხოლოდ საგამონაკლისო წესით მოხდება, რაც პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის მეშვიდე მუხლში არის განსაზღვრული. სრულად წარმოგიდგენთ ბიზნესისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს: „მუხლი 7. ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა 1. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, გარდა: ა) სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობისა; ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაციისა, ასევე მათი წარმოების, შენახვის, საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუციის, სურსათის შესაფუთი მასალების/ტარის წარმოებისა; გ) წისქვილების, პურ-ფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოების საქმიანობისა; დ) ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოებისა/გადაცემისა/განაწილებისა/მიწოდებისა, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებისა, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებისა; ე) კომერციული ბანკების საქმიანობისა; ვ) იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისა და მათი აგენტების საქმიანობისა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით; ზ) საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობისა; თ) ბანკომატების, თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობისა; ი) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობისა; კ) საბანკო-საფინანსო პროდუქტების/მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდებისა/რეალიზაციისა; ლ) სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებისა/დისტრიბუციისა/რეალიზაციისა; მ) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასა და მეცხოველეობასთან/მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობისა; ნ) მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაადგილებით მომსახურებისა; ო) საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურებისა (ე.წ. „დელივერი სერვისი“); პ) კერძო დაცვითი საქმიანობისა; ჟ) საადვოკატო საქმიანობისა; რ) ავტოტექმომსახურების გამწევი სუბიექტების საქმიანობისა; ს) პრესის ჯიხურებისა. 2. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, დამატებით განსაზღვროს იმ ეკონომიკური საქმიანობების ან/და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების/მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ იზღუდება და რომელთა ფუნქციონირებაც აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობების ან/და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების ჩამონათვალს საქართველოს მთავრობას წარმოუდგენენ საქართველოს სამინისტროები ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებით. 4. საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სხვა ალკოჰოლიანი სასმლის, აგრეთვე სპირტიანი სასმლისა და ლუდის სარეალიზაციო ობიექტების ფუნქციონირება. 5. საგანგებო მდგომარეობის ვადით რესტორნების, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, საწარმოებში/ორგანიზაციებში არსებული კვების ობიექტების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ ადგილზე მიტანის ან პროდუქტის სატრანსპორტო საშუალებით გატანის (ე. წ. „დრაივის“) მომსახურებით სარეალიზაციო სივრცეში მომხმარებლის დაშვების გარეშე. 6. ყველა დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობა, მიუხედავად ფორმისა და სახისა, უნდა განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად.“ P.s. სტატია ჩვენ არ გვეკუთვნის. სტატია გამოქვეყნებულია bm.ge-ს მიერ. #news #politics #covid19
Geo News Now
Gori · 2 months ago
კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების პირველი ეტაპი დღეიდან ამოქმედდა
დილიდან, 27 აპრილიდან, დაშვებულია მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება, ასევე ტაქსების ოპერირება; სრულად დაშვებულია ონლაინვაჭრობა (საბითუმო და საცალო), მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსპიკერმა, ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა. პრემიერის პრესსპიკერმა განმარტა, რომ აღნიშნული შეზღუდვები მოიხსნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. „როგორც ცნობილია, მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული აკრძალვების შემსუბუქების ეტაპებად გაწერილი გეგმა შეიმუშავა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა პარასკევს წარადგინა; აღნიშნული გეგმის შესაბამისად, ღონისძიებების შემსუბუქებისა და ეკონომიკის გახსნის პირველი ეტაპი 27 აპრილიდან ამოქმედდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ 27 აპრილიდან დაშვებულია მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება, ასევე ტაქსების ოპერირება, სრულად დაშვებულია ონლაინ ვაჭრობა (საბითუმო და საცალო), მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. აღნიშნული შეზღუდვები მოიხსნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. ამასთან, ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი ეხება იმ კომპანიებს, დაწესებულებებს და ობიექტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წესებს“, - განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. ამასთანავე, როგორც ცნობილია, 15 აპრილის 21:00 საათიდან აკრძალულია თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში შესვლა და ამ ქალაქებიდან გასვლა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით. თუმცა, 27 და 28 აპრილს, საგამონაკლისო წესით, დასაშვებია აღნიშნულ დიდ ქალაქებში შესვლა და ამ ქალაქებიდან გასვლა მხოლოდ ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. ამასთან, ირაკლი ჩიქოვანმა აღნიშნა, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე, შესაძლოა, ხელახლა დაწესდეს მოხსნილი შეზღუდვები, ასევე ყოველი შემდგომი ეტაპის ამოქმედების ვადა გადაიხედოს. „27 და 28 აპრილს, საგამონაკლისო წესით, დასაშვებია აღნიშნულ დიდ ქალაქებში შესვლა და ამ ქალაქებიდან გასვლა ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით და არა სხვა მიზნებით, ხაზს ვუსვამ - მხოლოდ ფაქტობრივ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ქალაქებში შესვლა და გასვლა, რეგისტრირებულ, იურიდიულ მისამართზე დაბრუნების მიზნით, მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული ყველა სხვა შეზღუდვა ძალაში რჩება. მათ შორის, ძალაში რჩება კომენდანტის საათის მოქმედება 21:00 საათიდან 06:00 საათამდე. ამასთან, კვლავ გვსურს განვაცხადოთ, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე შესაძლოა მოხდეს როგორც მოხსნილი შეზღუდვების ხელახლა დაწესება, ასევე ყოველი შემდგომი ეტაპის ამოქმედების ვადის გადახედვა“, - აღნიშნა ირაკლი ჩიქოვანმა.#StopCoV #COVID19
Roma Ratiani
Tbilisi · 3 months ago
ევროკავშირი საქართველოს 90 მილიონით დაეხმარება
საქართველოში კორონავირუსთან ბრძოლისთვის ევროკავშირმა 90 მილიონი ევრო გამოჰყო. როგორც ცნობილია, აღნიშნული თანხა ჯანდაცვის სფეროს მოხმარდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დავით ზალკალიანმა ევროკავშირს მადლობა გადაუხადა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა კარანტინი და კომენდანტის საათი ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. გამკაცრებული ღონისძიებები 31 მარტის 8:00 საათიდან ამოქმედდება. უკანასკნელი დადასტურებული ინფორმაციით, საქართველოში ამ წუთისთვის კორონავირუსის 100 გამოვლენილი ფაქტია.#კორონავირუსი #პანდემია #ევროკავშირი #საქართველო #პოლიტიკა #coronavirus #pandemic #europeanunion #europe #news #politics
Batumi Daily
Batumi · 2 months ago
რა ქნან უსახლკაროებმა, თუ კომენდანტის საათი დაარღვიეს?
რა ქნან ადამიანებმა, თუკი ფიზიკურად არ ფლობენ სახლს ან ოთახს, სადაც კომენდანტის საათის განმავლობაში გაჩერება შეუძლიათ? 22 მაისამდე არსებული კანონის თანახმად, საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გარეთ გასვლა იკრძალება. ვინც მაინც გამოვა გარეთ, 3000 ლარის ჯარიმა ემუქრება. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში კი 6 წლით პატიმრობა შეიძლება შეეფარდოს. ანუ, თუ ადამიანი უსახკლაროა, ორ დღეში ციხეში შეიძლება აღმოჩნდეს. ბათუმში უსახლკარო მოქალაქე დააჯარიმეს იმის გამო, რომ სახლი არ აქვს და შესაბამისად, კომენდანტის საათის დადგომისას ის საცხოვრებელში ვერ წავა. გივი ტურაშვილი პროფესიით ტაქსისტია და ეს მისი ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. ტელეკომპანია "მთავართან" ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ პატრულმა კომენდანტის საათის დარღვევის გამო დააჯარიმა და მას 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. განმეორებითი დაჯარიმების შემთხვევაში, ტურაშვილს 6 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. გაურკვეველია, როგორ აირიდებს ტაქსისტი პატიმრობას, თუკი მას ფიზიკურად სახლ-კარი არ აქვს. არასამთავრობო სექტორი კრიტიკულად აფასებს არსებულ ვითარებას. "თუ ამ ადამიანებს არ აქვთ უფლება, ღამე საჯარო სივრცეში გაათიონ, მაგრამ, იმავდროულად, სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ, გამოდის, რომ მათ საერთოდაც არსებობის უფლება არ აქვთ. მათი ყოფნა ყველგან უკანონოა, სადაც კი აქამდე შეეძლოთ გაჩერება, ხოლო სხვა სივრცე, სადაც წავლენ, არ არსებობს" - წერს ვახუშტი მენაბდე, საიას დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი ამავე ორგანიზაციის გვერდზე. პრობლემას ამძაფრებს ის, რომ ერთიანი ბაზა, სადაც ყველა უსახლკარო ექნებოდა სახელმწიფოს აღრიცხული, არ არსებობს. გამოწვევით საქართველოს სახალხო დამცველიც დაინტერესდა. მან განაცხადა, რომ "ზუსტი სტატისტიკის არქონის პირობებში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქუჩაში მცხოვრები უსახლკარო პირების დროული იდენტიფიცირება და თავშესაფრით უზრუნველყოფა" და მოუწოდა მთავრობას, ასეთი ადამიანების ჰიგიენურ საჭირობებსაც მიაქციოს ყურადღება. პრობლემის მოგვარების მაგალითები უცხოურ პრაქტიკაში არსებობს. ასე, მაგალითად, "Independent" - ის ცნობით, ბრიტანეთში კომენდანტის საათი ეხება ყველას, თუმცა უსახკლარო პირებისთვის ეს შეზღუდვა არ მოქმედებს და ისინი კანონდარღვევისთვის არ ჯარიმდებიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უსახკლაროდ ცხოვრება კრიმინალური საქმიანობა ბრიტანეთში არ არის. ცხოვრების ასეთი წესის დეკრიმინალიზება დამატებით ფინანსურ რესურსს არ მოითხოვს, თუმცა ჰიგიენის ნორმების შენარჩუნებაზე სახელმწიფოს გარკვეული ხარჯების გაწევა მოუწევს. კომენდანტის საათის პირობებში შექმნილ სირთულეებზე საუბარი ადრეც იყო მთავრობის მხრიდან. კონფერენციაზე გიორგი გახარიამ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, განაცხადა ხარვეზების არსებობის შესახებ, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში გამკლავების მექანიზმების ან მოქალაქეების უფლებების შესახებ არაფერი უთქვამს. უსახკლარო ადამიანის დაპატიმრების შემთხვევაში ხომ არ ითვალისწინებს კანონი რაიმე სახის შეღავათს ან განსაკუთრებულ ზომას, ამ კითხვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მივმართეთ. თუმცა, შშს-მ წერილობითი მოთხოვნა ერთი დღის წინ იხილა და ამ დრომდე, არაფერი არ გვიპასუხა. როგორც ჩანს, შშს-ში ამაზე პასუხი არ აქვთ. #უსახკლარო #მნიშვნელოვანი #დღის_თემა #კანონი #კომენდანტის_საათი #news #politics #batumidaily ავტორი: დავით ჯინჭარაძე
Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 months ago
ნათია მეზვრიშვილი - მოვუწოდებ მოქალაქეებს, დღეიდან აუცილებლად იქონიონ თან პირადობის მოწმობა
საღამოს 21:00-საათიდან გადავდივართ სხვა რეჟიმზე, ე.წ კომენდანტის საათზე. მინდა, მოქალაქეებს მოვუწოდო, რომ დღეიდან აუცილებლად იქონიონ თან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, რადგან აღსრულების პროცესს სრულად აკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შსს-ს და თავდაცვის სამინისტროების თანამშრომლები საკონტროლო პუნქტებზე აკონტროლებენ ქალაქებს და ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც გადაადგილებისას, კონტროლის გაადვილებისა და აღსრულების პროცესის გაადვილების მიზნით, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეების, ისე თვითონ პოლიციის თანამშრომლებისთვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ქონა, ამიტომ ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, - ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზვრიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, სიტუაციის გამწვავების პარალელურად, მთავრობა პერიოდულად ამკაცრებდა ზომებს და უკვე დადგა ეტაპი, როდესაც გაცილებით უფრო მკაცრი ზომები უნდა მიეღოთ. „დღეიდან, ფაქტობრივად, ჩვენ ცოტა განსხვავებულ რეჟიმში ვიმყოფებით. კიდევ უფრო გამკაცრდა, საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში, მთავრობის მიერ დაწესებული ზომები. ქვეყანა უკვე 10 დღეა საგანგებო რეჟიმში იმყოფება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი რიგი კონსტიტუციური უფლებები მოქალაქეებისთვის შეზღუდულია, მათ შორის, შეზღუდულია გადაადგილებისა და შეკრების, სამეწარმეო საქმიანობის (გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა), საკუთრების და სხვა უფლებები. სიტუაციის გამწვავების პარალელურად, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად, მთავრობა პერიოდულად ამკაცრებდა ზომებს და უკვე დადგა ეტაპი, როდესაც გაცილებით უფრო მკაცრი ზომების მიღებაზე უნდა გადავსულიყავით და შესაბამისად დღეიდან, ფაქტობრივად შეზღუდულია ყველა ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა არა მხოლოდ ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების შიგნით, არამედ საქალაქთაშორისო დონეზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვერ გადაადგილდებიან. დაშვებულია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, შესაბამისად, ავტომანქანების რაოდენობა და კონცენტრაცია, ზოგადად, ქალაქებში შემცირებულია და ეს საკმაოდ თვალშისაცემია. გასაკვირი არ არის ის ფაქტი, რომ მსუბუქი ავტომობილები მოძრაობს და ადამიანები პროდუქტებისა თუ ფარმაცევტული პროდუქციის საყიდლად გამოდიან, თუმცა, მოქალაქეების და მანქანების კონცენტრაცია დღეს დილიდან უკვე შემცირებულია,“- აღნიშნა ნათია მეზვრიშვილმა.#კორონავირუსი #კარანტინი #ნათიამეზვრიშვილი #პირადობა #დარჩისახლში tbilisidaily
Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 months ago
21:00 საათიდან სასურსათო მაღაზიებიც დაიხურება
მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში, 21:00 საათიდან - 06:00 საათამდე სასურსათო მაღაზიების მუშაობაც იკრძალება. მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით, აფთიაქები ამ დროის განმავლობაში იმუშავებენ. მოქალაქეებს აფთიაქში მისვლა, მხოლოდ უკიდურესად აუცილებელი მედიკამენტის ყიდვის შემთხვევაში შეეძლებათ. მათივე ცნობით, კარანტინის ფარგლებში, სატვირთო ავტომობილებზე ე.წ. კომენდანტის საათის გამო შემოღებული საათობრივი შეზღუდვები არ იმოქმედებს. ინფორმაციისთვის, დღეს 08:00 საათიდან ქვეყნის მასშტაბით კარანტინი ამოქმედდა. კარანტინის ფარგლებში 21:00 საათიდან 06:00 საათამდე მოქალაქეების გადაადგილება იზღუდება.#კორნავირუსი #კარანტინი #საურსათისმაღაზია #აფთიაქები #შეზღუდვები #tbilisidailyy
Tbilisi Daily
Tbilisi · 2 months ago
მთავრობისა და საპატრიარქოს გადაწყვეტილება სააღდგომო ლიტურგიის ჩატარებასთან დაკავშირებით
მთავრობის და საპატრიარქოს ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ეკლესიები არ დაიხურება, თუმცა მსახურება რეკომენდაციების დაცვით ჩატარდება. მცირე ზომის ეკლესიებში მხოლოდ სასულიერო პირები იქნებიან, დიდი ზომის ტაძრებში კი დაცული იქნება 2-მეტრიანი დისტანცია. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერის პრესსპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა. „COVIID19 არის გლობალური გამოწვევა და უმძიმესი კრიზისი მთელი მსოფლიოსთვის. აქამდე ჩვენ მოვახერხეთ ვირუსის გავრცელების შენელება. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ექიმების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკების, პოლიციელების, მებაჟეების, მესაზღვრეებისა და ყველა იმ ადამიანის ერთობლივი დამსახურება, ვინც ამ უხილავ მტერთან ბრძოლის წინა ხაზზე დგას. საქართველოში უკვე მატულობს შიდა გავრცელების შემთხვევები, მნიშვნელოვნად ფართოვდება კლასტერები და უფრო მეტად იზრდება შესაძლო შემთხვევების რაოდენობა. ქვეყანა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ცხოვრობს, მოქმედებს „კომენდანტის საათი“ და სულ უფრო მკაცრდება შეზღუდვები. დღეს, თითოეულ ჩვენგანს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა გვაკისრია, პირველ რიგში, ერთამნეთის წინაშე და ჩვენი ქვეყნის წინაშე. თითოეული ჩვენგანის ვალდებულებაა დავიცვათ კანონი და ის შეზღუდვები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოქლაქეების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვისთვისაა დაწესებული. როგორც გუშინაც განვაცხადეთ, ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს საქართველოს საპატრიარქოსთან და ჩვენს პატრიარქთან. ჩვენ მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ არ დაირღვას კანონი და არ დაიხუროს ეკლესიები, დაცული იქნას სოციალური დისტანცირება ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე ზრუნვის მიზნით. ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგად, ეკლესიაში დაცული იქნება უსაფრთხოების ყველა ნორმა, რომელიც დადგენილია ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავდებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ. კერძოდ, დიდი ზომის ეკლესიებში დაცული უნდა იყოს მინიმუმ 2-მეტრიანი სოციალური დისტანცია, ხოლო მცირე ზომის ეკლესიაში იქნებიან მხოლოდ სასულიერო პირები და ეკლესიის მსახურები. ამასთან, ყველა ეკლესიასთან მობილიზებული იქნებიან პოლიციის ეკიპაჟები, რომლებიც ადგილზე უზრუნველყოფენ „კომენდანტის საათით“ გათვალისწინებული ნორმების და სოციალური დისტანცირების განუხრელ დაცვას. დაბეჯითებით მოვუწოდებთ მოქალაქეებს, გაითვალისწინონ, რომ ქვეყანაში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომლის ფარგლებშიც დაწესებული ე.წ კომენდანტის საათის დროს საღამოს 21:00 საათიდან, დილის 06:00 საათამდე იზღუდება ყოველგვარი გადაადგილება. ამ ნორმის დარღვევა კი ფიზიკური პირებისთვის ითვალისწინებს 3 000 ლარის ოდენობით ჯარიმას, განმეორების შემთხვევაში კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას“, - განაცხადა ჩიქოვანმა.#კორონავირუსი #აღდგომა #კომნენდანტისსაათი #tbilisidaily
გიორგი
Tbilisi · 3 months ago
საგანგებო მდგომარეობა გამკაცრდა!!!
📢 საგანგებო მდგომარეობა გამკაცრდა. წარმოგიდგენთ მთავრობის ახალ რეგულაციებს 🔴 31 მარტის, დილის 8 საათიდან, ქვეყანაში საყოველთაო კარანტინი ცხადდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით (მათ შორის, მეტროთი) გადაადგილება იკრძალება. 🔴 31 მარტის, 21:00 საათიდან დილის 6 საათამდე, კომენდატის საათი ცხადდება და ყველანაირი გადაადგილება იკრძალება. დანარჩენ დროს დაშვებულია მხოლოდ მსუბუქი მანქანების და ტაქსების გადაადგილება. 🔴 იკრძალება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 3-ზე მეტი პირის შეკრება. #news