ვისაუბროთ ქართულად - დღეს ყველაზე აქტუალური სიტყვების ქართული შესატყვისები
158 Views
Izabel Kiria
Darcheli · 5 months ago

1. ქეისი = შემთხვევა❗

2. კლასტერი = ჯგუფი❗

3. ვიტალური = სასიცოცხლო❗

4. ლეტალური = სასიკვდილო❗

ვისაუბროთ ქართულად❗


Izabel Kiria
Darcheli · 5 months ago
5
Write a comment