პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობა
19
Followers
0
Following
18
Posts
252
Mth. views
Cover photo
Latest
კომპანიამ კანონიერი გაფიცვის მონაწილეები სამსახურიდან გაათავისუფლა.
კომპანია ,,ქართული სახლი", რომელიც ,,დელისიას"-ს სახელითაც ოპერირებს, მიმდინარე პერიოდში იქცა დასაქმებულთა უფლებების შელახვის ყველაზე ცხელ წერტილად. კომპანიაში დასაქმებულებმა, ხელფასების რამდენიმე თვიანი დაგვიანება გააპროტესტეს და საქმეში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმ
252 reads
კომპანიამ კანონიერი გაფიცვის მონაწილეები სამსახურიდან გაათავისუფლა.
უღირსი პირობებისა და 49%-იანი ჯარიმის გამო, ქართული სახლის თანამშრომლებს, გაფიცვის უფლება მიეცათ
2020 წლის 7 ოქტომბერს, ქართული სახლის დასაქმებულებმა, საბოლოოდ გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი შრომითი უფლებებისთვის ებრძოლათ და პროფკავშირებთან ერთად, სახელმწიფოს მედიაციის დაწყება სთხოვეს.ყველაფერი კი თვენახევრით დაგვიანებული ხელფასით დაიწყო. ქართული სახლი ყველა დასაქმებულს, კუთვნილ ანაზღაურებას არ უხდი
37 reads
უღირსი პირობებისა და 49%-იანი ჯარიმის გამო, ქართული სახლის თანამშრომლებს, გაფიცვის უფლება მიეცათ
7 განრისხებული მოსარჩელე - დავა რუსთავის აზოტში
საზოგადოებას კარგად ახსოვს რუსთავის აზოტთან დაკავშირებული 2017 წლის მოვლენები, როდესაც საწარმოში შეიცვალა მმართველი კომპანია და ახალი კომპანიის ადმინისტრაციამ ქიმიური ქარხნის 350-მდე ღვაწლმოსილი მუშაკი სამუშაოდან გაანთავისუფლა წინასწარი გაფრთხილების, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების და მიზეზების დასაბუთ
192 reads
7 განრისხებული მოსარჩელე - დავა რუსთავის აზოტში
პარლამენტმა შრომის რეფორმის კანონი მიიღო
❗ კანონპროექტი, რომლითაც შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები ახლებურად წესრიგდება, საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 82 ხმით დაამტკიცა. ☑ შრომის კოდექსში ცვლილებების თანახმად, ახლებურად რეგულირდება შრომითი დისკრიმინაციის აკრძალვასთან, ინდივიდუალურ შრომით ურთიერთობებთან, შრომითი ურთი
37 reads
პარლამენტმა შრომის რეფორმის კანონი მიიღო
რა ცვლილებები შედის შრომის კოდექსში გამოსაცდელ ვადასა და სტაჟირებაზე?
⏳ გამოსაცდელი ვადა და სტაჟირება: ❗ გამოსაცდელი ვადით მუშაობა ანაზღაურებადია. 🕵‍♀ შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულთან შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ დაიდოს წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით არაუმეტეს 6 თვისა. ❗ სტაჟიორი არ
304 reads
რა ცვლილებები შედის შრომის კოდექსში გამოსაცდელ ვადასა და სტაჟირებაზე?
შრომითი ხელშეკრულების ვადებთან დაკავშირებით, რა ცვლილებები შედის კოდექსში?
⏳ შრომითი ხელშეკრულების ვადები: 📋 შრომითი ხელშეკრულება უნდა დაიდოს აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი ურთიერთობა ერთ თვეზე მეტ ხანს გრძელდება; ♾ თუ თქვენ ერთი და იგივე დამსაქმებელთან მუშაობთ 30 თვეზე მეტი ვადით, ჩაითვლება რომ თქვენთან დადებულია უვადო ხელშეკრულება; ❗ შრომითი ხელშეკრულება გ
57 reads
შრომითი ხელშეკრულების ვადებთან დაკავშირებით, რა ცვლილებები შედის კოდექსში?
რა ცვლილებები შედის შრომის კოდექსში წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაზე?
📋 დამსაქმებელი უფლებამოსილი ხდება მოიპოვოს კანდიტის შესახებ ინფორმაცია, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან; 🗣 კანდიდატი ვალდებული ხდება დამსაქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში; ❗ დამსაქმ
56 reads
რა ცვლილებები შედის შრომის კოდექსში წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაზე?
დისკრიმინაციის მხრივ, რა ცვლილებები შედის კოდექსში?
🧩 შრომით და წინასახელშეკრულებლო ურთიერთობებში დისკრიმინაციის აკრძალვა: შრომის კოდექსის მიზნებისთვის, დისკრიმინაცია ნიშნავს განზრახ ან გაუფრთხილებლობით, პირის განსხვავებას, გამორიცხვას ან უპირატესობის მინიჭებას ეთნიკური
63 reads
დისკრიმინაციის მხრივ, რა ცვლილებები შედის კოდექსში?
19 სექტემბერს მსოფლიოში პირველად ქალთათვის საარჩევნო უფლება დააკანონა ახალი ზელანდიის პარლამენტმა
📜 1893 წლის 19 სექტემბერს მსოფლიოში პირველად ქალთათვის საარჩევნო უფლება დააკანონა იმჟამად დიდი ბრიტანეთის თვითმმართველი (1856 წლიდან) კოლონიის ახალი ზელანდიის პარლამენტმა (ახალმა ზელანდიამ საკუთარი პარლამენტი პირველად აირჩია1854 წელს). 🔺 ქალთათვის საარჩევნო უფლების დაკანონების ინიციატორი იყო, 18
26 reads
19 სექტემბერს მსოფლიოში პირველად ქალთათვის საარჩევნო უფლება დააკანონა ახალი ზელანდიის პარლამენტმა
დღეს, ბელარუსის საელჩოსთან, პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის მონაწილეობით აქცია გაიმართა.
54 reads
დღეს, ბელარუსის საელჩოსთან, პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის მონაწილეობით აქცია გაიმართა.