ახალი კვლევა ვარაუდობს, რომ დედამიწიდან მომდინარე ელექტრონები შესაძლოა მთვარეზე წყალს წარმოქმნიან

4
ჰავაის უნივერსიტეტის (UH) მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, რომ დედამიწის პლაზმის შრეში არსებული მაღალი ენერგიის ელექტრონები ხელს უწყობენ მთვარის ზედაპირზე ამინდის პროცესებს და, რაც ამ კვლევაში მთავარია, ელექტრონებს შესაძლოა წვლილი შეაქვთ მთვარეზე წყლის წარმოქმნაში.
მთვარეზე წყლის კონცენტრაციისა და განაწილების გაგება გადამწყვეტია მისი ფორმირებისა და ევოლუციის გასაგებად, ასევე წყლის რესურსების უზრუნველსაყოფად კაცობრიობის მომავალი კვლევებისთვის.
ახალ აღმოჩენას ასევე შეუძლია ახსნას წყლის ყინულის წარმოშობა, რომელიც ადრე აღმოჩენილი იყო მთვარის მუდმივად დაჩრდილულ ადგილებში.
კვლევა ჟურნალ Nature Astronomy-ში გამოქვეყნდა.
4