გილოცავთ გიორგობას ❤️

ByNodarrGeorgia
6
საქართველო არასდროს არ იქნება რუსული პატარა სოფელი 
Russia idy na X uy 🖕
ByNodarrGeorgia
6