მრავლისმეტყველი კადრი❣️

6
დაბალი IQ-ს მქონეთათვის, რომელთაც ჰგონიათ, რომ მაღალი IQ აქვთ, განვმარტავ❣️ რომ, -
"მრავლისმეტყველი" ზედსართავი სახელია და ნიშნავს ბევრის მთქმელს, მიმანიშნებელს; ღრმა აზრის, გრძნობის, განცდის გამომხატველს❣️
6