სიძლიერე სისუსტეში - ფსიქოლოგიური მიდგომა

Byფსიქოლოგიის პორტრეტიGeorgia15 Oct, 2021
3
სიძლიერე სისუსტეში - ფსიქოლოგიური მიდგომა
სიმარტივისგან განსხვავებით, სიმარტივე არ იწვევს განვითარების პოტენციალს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის სისუსტეები მას უბიძგებს შინაგანი თვისებების ზრდა -განვითარებისკენ. გარდა ამისა, ადამიანის სისუსტეები ხელს უწყობს მოქნილობის ადაპტირებას.
თუ ავიღებთ ორი ადამიანის მაგალითს: უშიშარი და შიშის მომგვრელი, მაშინ მათი ქმედებების გამბედაობა იზომება წინააღმდეგობის ხარისხთან შედარებით. ანუ, თუ ადამიანს აქვს წყლის ფობია, მაშინ მისთვის ღრმა ზღვაში ბალთები გახდება უმაღლესი სირთულე. რისი თქმა არ შეიძლება უშიშარ ადამიანზე, რომელსაც საერთოდ არ ეშინია წყლის. ადამიანის გამბედაობა იკითხება დაბრკოლებების ძალებით და არა სიმსუბუქით. ორივე წყალში გადაყარეთ, ის, ვისაც წყლის ეშინოდა, მამაცი იქნება. რადგან მან გაიარა თავისი შიში. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩვენ არ ვიცით რას გააკეთებდა სხვა მოთამაშე, რომელსაც წყლის არ ეშინოდა, ამის ეშინოდა.
ბარიერების გადალახვა და წინააღმდეგობის გადალახვის უნარი გვაძლევს ძალას, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ვფართოვდებით.
Byფსიქოლოგიის პორტრეტიGeorgia15 Oct, 2021
3