გონებაში აზრების წარმომავლობა, მოქმედება და მართვის აუცილებლობა
258 Views
Astrogeorgia
Tbilisi · 6 months ago

დავიწყოთ იმით, რომ ყველა და ყველაფერი ერთი მთელის ნაწილს წარმოადგენს, რომლისგანაც შედგება ეს მთელი და,

Astrogeorgia
Tbilisi · 6 months ago
9
Write a comment