11 votes
7 comments
0 shares
Save
5 views
ლექსო ბუდაღაშვილი
Tbilisi · 1 year ago

საღამო მშვიდობისა მეგობრებო,რამდენი ხართ აბა დამენახეთ,აბა ისე ვერ გხედავთ დააა😊😊😊😊Like me💝💝💝💝💝 გ ა ი ხ ა რ ე თ


ლექსო ბუდაღაშვილი
Tbilisi · 1 year ago
Similar Posts
კონემიკა საინფორმაციო
Kutaisi · 3 months ago
მონასტრისკენ მიმავალი ჩამტვრეული გზა
“საბერძნეთმა აღდგომის დღესასწაული გ ა დ ა დ ო ! ! ! 3 დღე უწყვეტად წვიმდა ათონზეო… 6 აპრილს მონასტრებისკენ მიმავალი გზის ჩამტვრევით დასრულდა! ვიფიქროთ?! თქვენი არვიცი და სხვა არ მეფიქრება – უფლისკენ მიმავალი გზა ჩატეხა საბერძნეთმა?! შედეგზე მეტად მიზეზი მამწუხრებს! დედაღვთისა გვაფრთხილებს … გ ვ ა ფ რ თ ხ ი ლ ე ბ ს ! ! ! და ვიდრე გონი შეგვრჩენია ვიფრთხილოთ და ნუღარ გავანაწყენებთ! გილოცავთ ხარების დღესასწაულის დადგომას და ქრისტიანად ყოფნას გინატრით ! მტკიცედ იდექით ! ! ! მარტო არა ვართ! მთავარანგელოზ მიქაელის დასში გვეღვაწოს! გილოცავთ ქრისტეს შვილებო და მეგობრებო!” - სოციალურ ქსელში წერს და ფოტოებს აქვეყნებს ემიგრანტი, ლანა ტუღუში.#news#events#opinion#greece#სიახლე#სიახლეები#აღდგომა#საბერძნეთი
კონემიკა საგანმანათლებლო
Chokhatauri · 3 months ago
ა,ბ,გ,დ,ე,ვ,ზ,ჱ,თ,ი,კ,ლ,მ,ნ,ჲ,ო,პ,ჟ,რ,ს,ტ,ჳ,უ,ფ,ქ,ღ,ყ,შ,ჩ,ც,ძ,წ,ჭ,ხ,ჴ,ჯ,ჰ,ჵ
It's Georgian Alphabet's day today ♥ ა,ბ,გ,დ,ე,ვ,ზ,ჱ,თ,ი,კ,ლ,მ,ნ,ჲ,ო,პ,ჟ,რ,ს,ტ,ჳ,უ,ფ,ქ,ღ,ყ,შ,ჩ,ც,ძ,წ,ჭ,ხ,ჴ,ჯ,ჰ,ჵ
Tbilisi Daily
Tbilisi · 1 month ago
რა უნდა გაითვალისწინონ თურქეთში სამკურნალოდ მიმავალმა პაციენტებმა
თურქეთის საელჩომ გაავრცელა ვრცელი განაცხადება, სადაც განმარტებულია, თუ რა მიზნებითაა შესაძლებელი პაციენტების თურქეთში გამგზავრება და რა უნდა გაითვალისწინონ მკურნალობის მსურველებმა და მათმა თანმხლებმა პირებმა. ზომები, რომელიც მიღებულ იქნება საერთაშორისო სამედიცინო ტურიზმის ფარგლებში ქვეყანაში შემოსულ პაციენტებთან და მათ თანხმხლებ პირებთან დაკავშირებით: 1. გამგზავრებამდე: თუკი თავიანთ ქვეყანაში ამის გაკეთება შესაძლებელია, პაციენტმა და მისმა თანმხლებმა პირმა თურქეთში გამგზავრებამდე 48 საათის განმავლობაში უნდა გაიკეთოს COVID-19 PCR ტესტი და აიღოს უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი ცნობა 2. მგზავრობისას: 1) ზომები, რომელიც მიიღება საჰაერო გზით ჩამომსვლელი პირების მიმართ ა) თვითმფრინავში ჩასხდომის უფლება არ მიეცემათ პირებს, რომლებსაც ჩასხდომის დროს გამოუვლინდებათ COVID-19 კლინიკური ნიშნები (ხველება, სიცხე და ა.შ.) ბ) თუკი თავიანთ ქვეყანაში ამის გაკეთება შესაძლებელია, მგზავრებმა თან უნდა იქონიონ თურქეთში გამგზავრებამდე 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული COVID-19 PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი ცნობა გ) თვითმფრინავში ჩასხდომის მომენტიდან უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ ყველა მგზავრს მთელი მგზავრობის მანძილზე ეკეთოს ნიღაბი. ასევე მგზავრებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ შეიცვალონ ნიღბები მათი დანამიანებისას. ყველა შემთხვევაში, სამ საათში ერთხელ უნდა მოხდეს ნიღბის შეცვლა, ახალი ნიღბის გაკეთებისას კი ხელების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით. დ)თვითმფრინავში სამ-სამ სავარძლიანი რიგების არსებობის შემთხვევაში შუა სავარძლის გამოტოვება მოხდება და მგზავრები გადანაწილდებიან ერთმანეთის უკან ორ-ორი. ხოლო თუკი თვითმფრინავში არის ორ-ორ სავარძლიანი რიგები, მხოლოდ ერთ სავარძელზე განთავსდება მგზავრი, ხოლო უკანა რიგის მგზავრის განთავსება მოხდება ჭადრაკულად. ე) თვითმფრინავის ბოლო ორი რიგი უნდა დარჩეს ცარიელი იმ მგზავრებისათვის, რომლებიც ვერ იკეთებენ ნიღბებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ან ვისაც მგზავრობის დროს აღმოაჩნდება დაავადების ნიშნები. ვ) უკანა სავარძელზე განთავსებულ უნიღბო მგზავრებს შორის მანძილი უნდა იყოს სულ მცირე 1 მეტრი ზ) ეკიპაჟის წევრებს უნდა ეკეთოთ სამედიცინო ნიღბები, რომელთა შეცვლაც უნდა მოხდეს ყოველ სამ საათში ერთხელ ან დანამიანების შემთხვევაში. ახალი ნიღბის გაკეთებისას კი ხელების დამუშავება უნდა მოხდეს ანტისეპტიკური ხსნარით. თ) რეკომენდირებულია, რომ არ მოხდეს საკვებითა და სასმელით გამასპინძლება, თუკი მგზავრობის ხანგრძლივობა 4 საათზე ნაკლებია. ი) ოთხ საათზე მეტი დროით მგზავრობისას, საკვებისა და სასმელის მიწოდება უნდა მოხდეს ისეთი ფორმით, რომ ერთ მეტრზე ახლოს მსხდომმა მგზავრებმა ერთდროულად არ მოიხსნან ნიღბები. კ) თვითმფრინავში თითოეულ მგზავრისათვის უნდა იყოს კომპლექტი, რომელშიც იდება სულ მცირე სამი სამედიცინო ნიღაბი და ხელის ანტისეპტიკური ხსნარი. ასევე თვითმფრინავის ტუალეტებშიც უნდა იდოს ხელის ანტისეპტიკური ხსნარი. ლ) მთელი მგზავრობის განმავლობაში ეკიპაჟის წევრებმა უნდა დააკვირდნენ მგზავრებს, ხომ არ აღმოაჩნდება რომელიმეს დააავადებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები (სიცხე და ხველება). ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, საჭიროა ჩატარდეს შემდეგი პროცედურა: 1. პილოტმა აღნიშნულის შესახებ სასწრაფოდ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სადისპეჩერო კოშკს, რომელიც თავის მხრივ, აცნობებს აეროპორტის სამედიცინო კონტროლის ცენტრსა/აეროპორტის ოპერატიულ ცენტრს 2. ყველა მგზავრს უნდა შეავსებინონ მგზავრის საინფორმაციო ბარათი 3. უნდა მოხდეს ორი წინა სავარძელის, ორი უკანა სავარძელისა და ორი გვერდითა სავარძელის მგზავრის ინფორმაციის აღება 4. სამედიცინო კონტროლის ცენტრი შეაფასებს თვითმფრინავზე არსებულ შემთხვევას და ინფორმაციას გადასცემს რაიონის სამედიცინო დირექტორატსა და 112-მართვისა და კონტროლის ცენტრს 5. განხორციელდება ყველა ის პროცედურა, რაც რეკომენდირებულია ეროვნული/საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის კომპეტენტური უწყებებისა და ორგანიზაციების მიერ 2) ზომები, რომელიც მიღებულ იქნება საავტომობილო გზით ჩამომსვლელი პირების მიმართ ა) ავტობუსში ჩასხდომის უფლება არ მიეცემათ პირებს, რომლებსაც ჩასხდომის დროს გამოუვლინდებათ COVID-19 კლინიკური ნიშნები (ხველება, სიცხე და ა.შ.) ბ) თუკი თავიანთ ქვეყანაში ამის გაკეთება შესაძლებელია, თან უნდა იქონიონ თურქეთში გამგზავრებამდე 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული COVID-19 PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი ცნობა გ) მგზავრობის დაწყებიდან მთელი გზის განმავლობაში უნდა გაკეთდეს საინფორმაციო ანონსი COVID-19-ის წინააღმდეგ განსახორციელებელ ზომებთან დაკავშირებით. დ) თითოეული მგზავრისათვის უნდა იყოს კომპლექტი, რომელშიც იდება სულ მცირე სამი სამედიცინო ნიღაბი და ხელის ანტისეპტიკური ხსნარი. ე) უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ მგზავრობისას ყველა მგზავრს ეკეთოს ნიღაბი. ასევე მგზავრებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ შეიცვალონ ნიღბები მათი დანამიანების დროს. ყველა შემთხვევაში, სამ საათში ერთხელ უნდა მოხდეს ნიღბის შეცვლა. ახალი ნიღბის გაკეთებისას კი ხელები უნდა დამუშავდეს ანტისეპტიკური ხსნარით. ვ) უკანა სავარძლებზე უნდა განთავსდნენ მგზავრები, რომლებიც ვერ იკეთებენ ნიღბებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ასეთ მგზავრებს შორის მანძილი უნდა იყოს სულ მცირე 1 მეტრი. ზ) ავტობუსით მგზავრობის წესების შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალებაში შესაძლებელია დაიშვას მხოლოდ იმ მგზავრთა რაოდენობის ნახევარი, რამდენი სავარძელიც არის. მგზავრის გვერდითა სავარძელი უნდა იყოს თავისუფალი, ხოლო უკანა მგზავრი უნდა იჯდეს ჭადრაკულად. თ)შესვენების ადგილებში უნდა იყოს დაცული სოციალური დისტანცია და აუცილებელია ნიღბების გაკეთება ი) მგზავრების გამასპინძლება მოხდება მხოლოდ წყლით. მგზავრებმა, ვისაც წამოღებული ექნებათ საჭმელი, არ უნდა მიირთვან ერთდროულად. კ) მძღოლებსა და დამხმარეებს უნდა ეკეთოთ სამედიცინო ნიღბები, ხელთათმანების გაკეთება არ არის სავალდებულო ლ) ავტომობილის მგზავრებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ 5 ადგილიან სატრანსპორტო საშუალებაში შესაძლებელია მძღოლის ჩათვლით მაქსიმუმ 3 კაცის განთავსება. მუდმივად უნდა ეკეთოთ სამედიცინო ნიღბები. 3) საბაჟო შემოწმებისას: 1) უნდა წარმოადგინონ ქვეყანაში შემოსვლამდე 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული COVID-19 PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი ცნობა და ასევე მოსაწვევი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ისინი ქვეყანაში შედიან საერთაშორისო სამედიცინო ტურიზმის ფარგლებში 2) თურქეთში შესვლისას ნეირტალურ ზონაში უნდა გაკეთდეს COVID-19 PCR ტესტი ან უნდა აიღონ PCR ნიმუში. 3) უნდა შემოწმდეს პაციენტსა და მის თანმხლებ პირს აქვს თუ არა სიცხე ან COVID-19-ის რაიმე სახით გამოვლენა ( სიცხე და ხველება) 4) საბაჟო შემოწმებისას მგზავრებს უნდა ეკეთოთ სამედიცინო ნიღბები 5) საავტომობილო გზით საზღვარზე მოსული ა/მანქანები ქვეყანაში არ დაიშვება 6)თუკი ჩატარებული PCR კვლევის ტესტის პასუხი იქნება დადებითი, თვითმფრინავის/ან ავტობუსის სხვა მგზავრებისა და ეკიპაჟის წევრების მიმართ განხორციელდება COVID-19 შეზღუდვების მიხედვით კონტაქტის ალგორითმის შესაბამისად გათვალიწინებული ზომები. 4) ზომები, რომლებიც მიღებულ იქნება საავადმყოფოებში ტრანსფერის დროს 1) საჰაერო ან საავტომობილო გზით შემოსულ პაციენტთა ტრანსფერი უნდა განხორციელდეს პაციენტის მიმღები საავადმყოფოს ან USHAŞ (საერთაშორისო სამედიცინო სერვისის) მიერ 2) ავტომობილს, რომელიც ახორციელებს ტრანსფერს უნდა ჰქონდეს გამართული კონდენციონერის სისტება და ავტომობილის ყველა საქარე მინა უნდა იყოს აწეული ა) ტრანფერის განმახორციელებელ ა/მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს მგზავრობის სამედიცინო უსაფრთხოების ნორმებს ბ)სატრანსფერო ა/მანქანაში უნდა აღირიცხოს მგზავრები გ) მძღოლმა, სანამ მგზავრებს აიყვანს, უნდა გაიკეთოს სამედიცინო ნიღაბი დ) ა/მანქანის მძღოლმა არ უნდა მიატოვოს სატრანსპორტო საშუელება არანაირი მიზეზით, მგზავრების მიყვანის შემდეგ, უნდა მოხდეს ა/მანქანის დასუფთავება COVID-19 შეზღუდვების შესაბამისად. ე) მძღოლმა უნდა განსაზღვროს თუ როგორ უნდა გაიხადოს დამცავი ეკიპირება და უზრუნველყოს სამედიცინო ნარჩენების გადაყრა, ვ)სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მგზავრებთან სარისკო კონტაქტის გათვალისწინებით, მას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ინფექციის შესახებ და მიეცეს რეკომენდაცია მიაქციოს ყურადღება დაავადების ნიშნებს 3, საავადმყოფოებმა, სადაც მოხდება პაციენტების მკურნალობა ან USHAŞ-მა უნდა უზრუნველყონ პაციენტებისა და მათი თანმხლები პირების (სხვაგან დაბინავების გარეშე) გადაყვანა პირდაპირ საავადმყოფოებში. 2020 წლის 20 მაისიდან თურქეთმა ზოგიერთი ქვეყნიდან დაიწყო პაციენტების მიღება სამკურნალოდ. ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც.
ქეთევან დიასამიძე
Shuakhevi · 2 months ago
21.04.2020 🖥 გ ა წ ყ ვ ი ტ ე თ კ ო მ პ ი უ ტ ე რ თ ა ნ მ ი ჯ ა ჭ ვ უ ლ ო ბ ი ს ჯ ა ჭ ვ ი!!! დღევანდელმა შექმნილმა მდგომარეობამ კიდევ უფრო მიაჯაჭვა ადამიანები ,,მსოფლიო აბლაბუდას",რომელმაც შეიძლება უარყოფით შედეგებამდე მიგვიყვანოს. შევეხები მეტად მნიშვნელოვან თემას თუ რატომ არის საშიში ა დ ი ქ ც ი ა? 👉პირველ რიგში გაგინმარტავთ ტერმინს ა დ ი ქ ც ი ა 👉ტერმინი ადიქცია არის მავნე ჩ ვ ე ვ ე ბ ი ს ა დ მ ი დამოკიდებულება,ადამიანის მიჯაჭვულობა გარკვეული საქმიანობისადმი.მაგ: კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება,სოც.ქსელებზე,თამბაქოსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულება და ა შ. 👉ბავშვს ,რომელიც მიჯაჭვულია კომპიუტერს,არ აქვს სერიოზული გატაცებები,ინტერესები,ჰობი,,არ ჰყავს მეგობრები, სულ კომპიუტერთან ჯდომა სურს,განიცდის ყველაფერს,რაც მონიტორზე ხდება,ბრაზობს,როცა ვინმე ეძახის,არ ესმის მშობლების აკრძალვები, არ მოძრაობს,არ უნდა მეგობრებთან თამაში,არც წიგნის კითხვა.სწორედ ეს არის ადიქცია- კომპიუტერზე დამოკიდებულება.ბავშვი რეალურ ურთიერთობებს ანაცვლებს ვირტუალურით.მას ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ურთიერთობის სურვილი აღარ აქვს.აღარ უნდა ეზოში სათამაშოდ,რის გამოც ხშირად ირღვევა ძ ი ლ ი ს ა და კ ვ ე ბ ი ს რეჟიმი.ეცვლება ხასიათი და ა.შ. ყოველივე ეს რაღაც დროის შემდეგ მძიმე ფსიქოლიგიური და ფიზიოლიგიური პრობლემების მიზეზი შეიძლება გახდეს. თუმცა ბავშვი არ აღიარებს თავის მიჯაჭვულობას და მას გატაცებას უწოდებს.ასეთ ადამიანებს სასწრაფოდ ესაჭიროებათ დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა. რა თქმა უნდა, 21- საუკუნეში წარმოუდგენელია ,მსოფლიო აბლაბუდისა" და ტექნოლიგიების გარეშე ცხოვრება,მაგრამ გ ა მ ო ს ა ვ ა ლ ი არის დ რ ო ი ს გ ა ნ ს ა ზ ღ ვ რ ა და ქცევის შეცვლა იმ აქტივობებით ,რომლებიც გაინტერესებთ. 👉🖥💻📲📺📞 კომპიუტერი მეცნიე რებმა შექმნეს ადამიანთა საკეთილდღეოდ,მაგრამ ზოგჯერ ბავშვები თუ უფროსები კომპიუტერს საზიანოდ იყენებენ. 👉ხანგრძლივი კომპიუტერული თამაშები დიდ ზიანს აყენებს თვალებს.მათ შეიძლება თ ვ ა ლ ე ბ ი ს მ კ ვ ლ ე ლ ი ვუწოდოთ,რომელიც იწვევს მხედველობის დაძაბვას და დაქვეითებას. 👉ხანგრძლივი კომპიუტერული თამაშები იწვევს ხერხემლის გამრუდებას 👉კომპიუტერი მოითხოვს არანაკლებ ყურადღებას,ვიდრე ავტომობილის მართვა.საინტერესო თამაშები კი მოითხოვს დიდ დაძაბულობას,რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქიკური დატვირთვა ,სტრესი, საყურადღებოა! 🖥👉კომპიუტერული დამოკიდებულება ადიქციური ქცევის ერთ- ერთი სახეობაა და ყოველდღიურობიდან გაქცევის მცდელობას უკავშირდება. 👉სოციალურ ქსელებზე,კომპიუტერსა და მობილურ 📞ტელეფონზე,აზარტულ თამაშებზე ადამიანის დამოკუდებულებამ ,შესაძლია გ ა მ ო ი წ ვ ი ო ს ისეთი დაავადებები,როგორებიცაა: ნერვული აშლილობა,ფიზიკური აქტივობის სურვილის დაკარგვა,კვებისა და ძილის დარღვევა და ა.შ. გ ა წ ყ ვ ი ტ ე თ კ ო მ პ ი უ ტ ე რ თ ა ნ დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ი ს ჯ ა ჭ ვ ი! ითამაშე ფეხბურთი,კალათბურთი, და სხვა. თამაშები საკუთარ ეზოში განახორციელე. 🙏!!!დაუბრუნდით რეალურ ცხოვრებას,მეგობრებს,მეტი დ რ ო გ ა ა ტ ა რ ე თ საყვარელ ადამიანებთან ერთად! 💕 ც ხ ო ვ რ ე ბ ა მ შ ვ ე ნ იე რ ი ა💕 ლიტ- რა: ,,მოქალაქეობა"
Headline
Tbilisi · 3 months ago
რომელი საწარმოები იმუშავებენ ე.წ. კარანტინის დროს-მთავრობამ დადგენილება გამოსცა
ავტორი:შოთა ტყეშელაშვილი დღეიდან საქართველოში ე.წ. "კონემდანტის საათი" და "მკაცრი კარანტინის" ნორმები ამოქმედდა. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, ამის გამო ქვეყნაში ეკონომიკური საქმიანობის გაგრძელება მხოლოდ საგამონაკლისო წესით მოხდება, რაც პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის მეშვიდე მუხლში არის განსაზღვრული. სრულად წარმოგიდგენთ ბიზნესისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს: „მუხლი 7. ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა 1. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, გარდა: ა) სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობისა; ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაციისა, ასევე მათი წარმოების, შენახვის, საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუციის, სურსათის შესაფუთი მასალების/ტარის წარმოებისა; გ) წისქვილების, პურ-ფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოების საქმიანობისა; დ) ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოებისა/გადაცემისა/განაწილებისა/მიწოდებისა, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებისა, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებისა; ე) კომერციული ბანკების საქმიანობისა; ვ) იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისა და მათი აგენტების საქმიანობისა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით; ზ) საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობისა; თ) ბანკომატების, თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობისა; ი) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობისა; კ) საბანკო-საფინანსო პროდუქტების/მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდებისა/რეალიზაციისა; ლ) სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებისა/დისტრიბუციისა/რეალიზაციისა; მ) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასა და მეცხოველეობასთან/მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობისა; ნ) მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაადგილებით მომსახურებისა; ო) საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურებისა (ე.წ. „დელივერი სერვისი“); პ) კერძო დაცვითი საქმიანობისა; ჟ) საადვოკატო საქმიანობისა; რ) ავტოტექმომსახურების გამწევი სუბიექტების საქმიანობისა; ს) პრესის ჯიხურებისა. 2. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, დამატებით განსაზღვროს იმ ეკონომიკური საქმიანობების ან/და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების/მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ იზღუდება და რომელთა ფუნქციონირებაც აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობების ან/და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების ჩამონათვალს საქართველოს მთავრობას წარმოუდგენენ საქართველოს სამინისტროები ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებით. 4. საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სხვა ალკოჰოლიანი სასმლის, აგრეთვე სპირტიანი სასმლისა და ლუდის სარეალიზაციო ობიექტების ფუნქციონირება. 5. საგანგებო მდგომარეობის ვადით რესტორნების, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, საწარმოებში/ორგანიზაციებში არსებული კვების ობიექტების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ ადგილზე მიტანის ან პროდუქტის სატრანსპორტო საშუალებით გატანის (ე. წ. „დრაივის“) მომსახურებით სარეალიზაციო სივრცეში მომხმარებლის დაშვების გარეშე. 6. ყველა დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობა, მიუხედავად ფორმისა და სახისა, უნდა განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად.“ P.s. სტატია ჩვენ არ გვეკუთვნის. სტატია გამოქვეყნებულია bm.ge-ს მიერ. #news #politics #covid19
Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 months ago
საქართველოში 18 მიმართულების ეკონომიკური საქმიანობა ფუნქციონირებას არ წყვეტს
საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საქართველოში 18 მიმართულების ეკონომიკური საქმიანობა არ ჩერდება. საქართველოს მთავრობის 23 მარტის დადგენილების მიხედვით, ეს საქმიანობებია: ა) სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობა; ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაციისა, ასევე მათი წარმოების, შენახვის, საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუციის, სურსათის შესაფუთი მასალების/ტარის წარმოება; გ) წისქვილების, პურ-ფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოების საქმიანობა; დ) ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოებისა/გადაცემისა/განაწილებისა/მიწოდებისა, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებისა, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდება; ე) კომერციული ბანკების საქმიანობა; ვ) იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისა და მათი აგენტების საქმიანობა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით; ზ) საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობა; თ) ბანკომატების, თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობა; ი) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა; კ) საბანკო-საფინანსო პროდუქტების/მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდებისა/რეალიზაცია; ლ) სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება/დისტრიბუცია/რეალიზაცია; მ) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება და მეცხოველეობასთან/მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ნ) მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაადგილებით მომსახურება; ო) საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურება (ე.წ. „დელივერი სერვისი“); პ) კერძო დაცვითი საქმიანობა; ჟ) საადვოკატო საქმიანობა; რ) ავტოტექმომსახურების გამწევი სუბიექტების საქმიანობა; ს) პრესის ჯიხურები.#კორონავირუსი #კარანტინი #ეკონომიკა #tbilisidaily
Tbilisi Daily
Tbilisi · 1 month ago
ინგა გრიგოლიამ ტვ "პირველის" დირექტორის თანამდებობა დატოვა
ინგა გრიგოლიამ ტვ პირველის დირექტორის თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ჟურნალისტი სოციალურ ქსელ Facebook-ის პირად გვერდზე წერს. "საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო. სტატუსზე, რომელსაც დავწერ,არასდროს აღარ გავაკეთებ დამატებით კომენტარს. დავწერ და შევეცდები აქვე ავხსნა და აქვე დავასრულო ამ თემაზე საუბარი.. რაც ტვ,,პირველის ,,დირექტორი ვარ, არასოდეს, არც ერთ რეპორტაჟში, არც ერთ გადაცემაში არ ჩავრეულვარ და სულ ვიამაყებ იმით,რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება, რასაც ჩემი ტელევიზია მაძლევს, ესაა თავისუფლება და ზუსტად ვიცი, რომ ეს თავისუფლება იქნება მუდამ ტვ ,,პირველის,, მთავარი ღირებულება. ბევრი წელი გამიჯნული მქონდა ჩემი საქმიანი და ოჯახური ან სამეგობროს ინტერესები და წარმატებით გამომდიოდა...ასეც ვაპირებ გაგრძელებას. ბოლო პერიოდში,ჩემი საქმიანი და ჩემი ოჯახური ინტერესები ძალიან შეეჯახა ერთმანეთს. იმის გამო, რომ ჩემთვის ყველაზე ფასეულია ჟურნალისტის თავისუფლება, როგორც დირექტორს, არასოდეს მიცდია ჩემი ოჯახური ინტერესების გამო,რამე თემა დამებლოკა ან გამელაითებინა, სხვათა შორის, არც ჩემს გადაცემებში.. ვაწყენინე უამრავ ადამიანს, იმიტომ რომ არ ჩავერიე (არც არასდროს ჩავერევი!) მწვავე რეპორტაჟების გაკეთებასა და გაშვებაში, ვაწყენინე უამრავ მეგობარს და ახლობელს,რადგან მართლა მჯერა, როცა ჟურნალისტი ხარ. არასოდეს არავის ინტერესებით არ უნდა დაგეგმო გადაცემა ან რეპორტაჟი,მაგრამ ამ ბოლო დროს ვაწყენინე და ლამის დავკარგე ჩემი ოჯახის წევრები, ტელევიზიაში გადიოდა რეპორტაჟები, რომელიც პირდაპირ მათ სამსახურს ეხებოდა. ისინი თვლიდნენ, რომ არ იყო სწორი,რასაც ვაშუქებდით, მე ვთვლიდი ,რომ სწორი იყო და ახლაც ასე მჯერა(გავაგრძელებ იგივეს)... რა უფრო ძვირფასია ჩემთვის? ოჯახი თუ საქმე, რომელსაც ვაკეთებ? ორივე! ორივე ძალიან მიყვარს,ვერც ერთს ვერ შეველევი. თუმცა აღმოვაჩინე, რომ არ მინდა ჩემი დირექტორობით ტკივილი მივაყენო ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს,რომლებსაც ცხადია, გაუჭირდებოდათ იმის გაგება, რომ დირექტორი არ ერევა ჟურნალისტების საქმიანობაში. ამიტომ გადავწყვიტე, მოვიხსნა ეს პასუხისმგებლობა, რომ არ დავაზარალო არც საქმე და არც ოჯახი. რომ როდესმე,ჩემი ტელევიზიის ჟურნალისტების თავისუფლებაზე არ მოვახდინო თუნდაც ირიბი გავლენა . ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემს გადაცემებში რაიმეს არ გავაშუქებ, იგივე სიმწვავით და ობიექტურობით, როგორც აქამდე მიკეთებია. აღარ ვიქნები დირექტორი, მაგრამ ვიქნები ,,რეაქციის,,წამყვანი და ანუნა-რუსოს გადაცემების პროდუსერი. მადლობა მთელს ტელევიზიას,ტვ ,,პირველის,,მთელს შემადგენლობას, ვისი დირექტორობაც ჩემთვის საამაყო იყო და ბოდიში ჩემს ოჯახს, ჩემი საქმის გამო რომ არაერთხელ ვაწყენინე. მეტად აღარ გავშლი ამ თემას. მანერვიულებს,ძალიან მანერვიულებს.. მოკლედ, კუდები არ მოაბათ,სრულიად გულწრფელი ვარ, როცა ამ სტატუსს ვწერ. ვატოს ველაპარაკე და ისე ვწერ ამ გადაწყვეტილებას. ორშაბათიდან ასმაგი ენერგიით ვიმუშავებ,აქამდე რომ არ მიმუშავია ,ისე. ვგიჟდები ტვ ,,პირველზე,,ვაფრენ და უამრავი სიახლე გვაქვს ჩაფიქრებული,რომელსაც ერთად გავაკეთებთ.. ვატო, დიდი მადლობა ნდობისთვის, მიყვარხარ.შენ ჩემი ცხოვრების გამორჩეული მეგობარი ხარ. სიცოცხლის ბოლომდე შენს გვერდით ვიქნები და ზუსტად ვიცი, რომ ტვ ,,პირველის ,,იქით ,ჩემთვის არჩევანი ,უბრალოდ, არ არსებობს. მადლობა თავისუფლებისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ზუსტად გაიგე, რას ვამბობ ამ სტატუსით. არ გამიბრაზდე! მოკლედ, რამდენი ვწერე...რთული იყო დაწერა და იმიტომ..მეც ადამიანი ვარ და არის ადამიანური ემოციები, რომელიც რთულად მართვადია. მეგობრებო,შევხვდებით ერთმანეთს სამშაბათს,,რეაქციაში,,მერე ხუთშაბათს, მერე ისევ შაბათს ,მერე ისევ სამშაბათს, ხუთშაბათს,შაბათს და ასე შემდეგ))))))))))) და სიბერემდე ვიქნები სულ ჩემს საყვარელ ტვ ,,პირველზე,, ჟურნალისტად, პროდუსერად თუ სხვა პოზიციაზე,ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ბევრად უფრო მეტ დროს დავუთმობ ჩემს გადაცემებს, რომელსაც ბევრი რამ დავაკელი, მენეჯერად გადასვლის გამო. ვატოს გარდა, დედამიწაზე არავისთვის შემითანხმებია ეს გადაწყვეტილება, ჩემი შვილიც ამ სტატუსიდან გაიგებს. ვთვლი, რომ პატიოსნად ვიქცევი. საქმეც და ოჯახიც ძალიან ძვირფასია ჩემთვის. ხოდა ,დირექტორობის გარეშე გავაგრძელებ ჩემს ცხოვრებას, ისე, როგორც მთელი ცხოვრება ვცხოვრობდი)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ცოტა ხალისიანად რომ დავასრულო ეს სტატუსი-,,ასლანი გაიქცა, აჭარა თავისუფალია,, კომენტარს ამ თემაზე არ გავაკეთებ,ტყუილად არ დამირეკოთ ,ყველაფერი დავწერე,რაც სათქმელი იყო. ტელევიზიის მთელს გუნდს ორშაბათს შევხვდები და უფრო დეტალურად ავუხსნი ჩემი გადაწყვეტილების მიზეზს. მისამართი იგივეა. თბილისი,ზოვრეთის 1. ტვ ,,პირველი,,,რომელიც ზუსტად ისე მიყვარს, როგორც ჩემი ოჯახი!))))))). P.s-დირექტორი იქნება თავად ვატო✌️✌️✌️✌️✌️"- წერს ინგა გრიგოლია სოციალურ ქსელში
ლექსო ბუდაღაშვილი
Tbilisi · 1 year ago
ჯერ ღმერთს არ ეღალატების მერე გარეჯს და მამულსა!ხ ა ლ ხ უ რ ი! შემძრა ამ ფოტომ