12 votes
0 comments
0 shares
Save
9 views
About City
Tbilisi · 10 months ago

Cushman and Wakefield Georgia-ს კვლევის მიხედვით "გალერია თბილისი" თბილისის საუკეთესო სავაჭრო ცენტრად დასახელდა!

სავაჭრო ცენტრების მიმოხილვის მიხედვით, რომელიც საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Cushman and Wakefield Georgia-მ მოამზადა, "გალერია თბილისი" თბილისის საუკეთესო სავაჭრო ცენტრად დასახელდა. სავაჭრო ცენტრების ზოგად შეფასებაში, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეყრდნობა, "გალერია თბილისმა" სხვა სავაჭრო ცენტრებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ქულა მიიღო. შეფასება შემდეგ კრიტერიუმებს ითვალისწინებს: ადგილმდებარეობა, პროდუქციის არჩევანი, ვაკანტური სივრცე, საინფორმაციო მომსახურება / ნავიგაციის სისტემა, სივრცის დაგეგმარება, ტექნოლოგიური ინტეგრაცია, შშმ პირებისთვის ადაპტირება, კვება, პარკინგი, კონკურენტული უპირატესობა.Cushman and Wakefield Georgia-ს კვლევის მიხედვით, "გალერია თბილისი" ასევე უმაღლესი ქულით შეფასდა მულტიფუნქციურობის კუთხით, რაც გულისხმობს ერთ სივრცეში მაღაზიებთან ერთად გასართობი, კვების, სერვის ობიექტებისა და სასტუმროს ინტეგრირებას, ასევე სავაჭრო ცენტრში სხვადასხვა აქტივობების გამართვას. 


About City
Tbilisi · 10 months ago
Similar Posts
Gi Ga
Tbilisi · 3 weeks ago
შიშველი სიმართლე ჰომოსექსუალიზმის შესახებ
ტაბუდადებული თემა რასაც ჰომოსექსუალიზმი ქვია საქართველოში აქტუალური 2004 წლის შემდეგ გახდა. დღეს ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა იყენებს ისეთ დესტრუქციულ ხერხებს როგორიცაა დეზინფორმაცია, მანიპულირება ცრუ სტატისტიკებით, გარკვეული მითების შექმნა და ა.შ. მაგ. 2011 წლის მაისში ჩატარებული გამოკითხვით დადგინდა რომ ამერიკული საზოგადოების ცნობიერება იმ დონეზეა დეზინფორმირებული რომ საზოგადოებას ჰგონია ამერიკელების 25% (ყოველი მეოთხე!) არატრადიციული ორიენტაციის. მაშინ როცა ყველაზე ოპტიმისტური ანგარიშითაც კი მათი რიცხვი მთლიანი მოსახლეობის 3% არ აჭარბებს. ამ სათვალავში იგულისხმებიან ისინიც ვისაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონია ჰომოსექსუალური (ლესბოსური) ურთიერთობა, მაგრამ ამის შემდეგ აღარ ყოფილან მსგავს ურთიერთობაში. ყოველივე ამის გათვალისწინებით თუ რეალურ ციფრებს და რაოდენობას გამოვიკვლევთ ვნახავთ რომ მათი რიცხვი აშშ-ში 1% ს არ აღემატება, ხოლო შედარებით მეტია კალიფორნიის შტატში სადაც გაცილებით ლიბერალური მიდგომაა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხოლო ნაკლებია სხვა შტატებში. როგორც ფონური მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებისთვისაცაა მსგავსი რაოდენობა დამახასიათებელი, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ ცოდვად და ამორალობადაა მიჩნეული და მის მიმართ საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება აშკარადაა გამოხატული ეს ციფრები გაცილებით ნაკლებია და უმნიშვნელო. მაგრამ... არსებობს მოთხოვნები და უფლებები რომლებსაც ეს უმცირესობა ითხოვს, ესენია: 1) უფლება რომ დაუფარავად აწარმოონ ჰომოსექსუალიზმის და ტრანსგენდერიზმის პროპაგანდა სკოლებში, ბაღებში და უნივერსიტეტებში ე.წ. "ცნობიერების ამაღლების" მოტივით. (მსგავსი პრაქტიკა აშშ-ს ზოგ შტატში და ევროპის რიგ ქვეყნებში უკვე გვაქვს (კალიფორნია-აშშ, ნიუ ჯერსი- აშშ, შვედეთი, ნორვეგია, დანია, ნიდერლანდები, კანადა, ახალი ზელანდია) ბრაზილია, ესპანეთი, არგენტინა, პორტუგალია, ფინეთი, ბრიტანეთი, რათა მომავალი თაობა გაზარდონ არა მხოლოდ ტოლერანტულები არამედ უფრო მეტად ლმობიერი. 2) უფლება იმისა რომ აკრძალონ ყველანაირი კრიტიკა ჰომოსექსუალიზმის და ჰომოსექსუალთა ქმედებებისა (თუნდაც დასაბუთებული და სრულიად მართებული) 3) უფლება იმისა რომ იდევნებოდნენ და მარგინალიზირებული იყვნენ ადამიანები მათი შეხედულებების გამო თუ ისინი ჰომოსექსუალიზმს ცოდვად და არანორმალურ ქმედებად აღიქვამენ. 4) უფლება იმისა რომ ჰომოსექსუალები გამოყოფილი იყვნენ მოსახლეობის ძირითადი წევრებისგან როგორც განსაკუთრებული სოციალური ჯგუფი და აღჭირვილი იყვნენ როგორც გარკვეული პრივილეგიებით ასევე სამართლებრივი სტატუსით. ცხადია რომ არ უნდა მოხდეს ჰომოსექსუალთა ამ ზემოთჩამოთვლილი მოთხოვნათა რეალიზება საკანონმდებლო დონეზე, რადგან ისინი იურიდიულად დაუსაბუთებელნი არიან, მრავალი მათგანი აბსურდული და მიუღებელია დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში სახეზეა მცდელობა დემოკრატიასა და სამართლიანობაზე აპელირებით თავდაყირა დააყენონ სწორედ ეს დემოკრატია და სამართალი ამიტომაცაა რომ სულ უფრო ხშირად საუბრობენ დემოკრატიაზე როგორც უმრავლეობაზე უმცირესობის მიერ დიქტატის განხორციელების მექანიზმზე. ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდისტები ფაქტობრივად უარყოფენ ადამიანთა უფლებებისა და თავისუფლების შესახებ კონვენციას, დადგენილებას (10-11) მუხლები რომელთა თანახმადაც ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს შეიძლება უფლებები და თავისუფლებები შეეზღუდოს საზოგადოებაში ეროვნული უსაფრთხოების, ინტერესების, საზოგადოებრივი წესრიგის, უწესრიგობების, და დანაშაულის აღკვეთის ჯანმრთელობის და ზნეობის დაცვის ან სხვა პირთა უფლებების და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების და ნორმების ასევე ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტებზე დაყრდნობით სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჰომოსექსუალების და მათი სხვა გაერთიანებებისთვის დაადგინოს რაიმე განსაკუთრებული პრივილეგირებული სამართლებრივი რეჟიმები, არ აქვს უფლება შეზღუდოს აზრისა და სიტყვის თავისუფლება ჰომოსექსუალიზმის მიმართ კრიტიკის ფორმირებისა და საჯაროდ გამოხატვის ნაწილში არ აქვს უფლება მოახდინოს ასეთი კრიტიკის კრიმინალიზება და აკრძალოს იგი. არ აქვს უფლება ჰომოსექსუალებს და ჰომოსექსუალიზმის მომხრე პროპაგანდისტების კრიტიკოსებს მიაწებოს "ჰომოფობის" იარლიყი, რადგან სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას საზოგადოებრივი ზნეობა ოჯახური ცხოვრების ზნეობრივი საფუძვლები რადგან ოჯახის ინსტიტუტი არის საზოგადოების საფუძველი ზნეობრიობა არის კონსტიტუციურად დაცული უფლება მოქალაქეებისა განმტკიცებული სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული კონკორდატით. სახელმწიფო გვერდს ვერ აუვლის კონსტიტუციური უფლებების დაცვას, ასევე გვერდს ვერ აუვლის კონკორდატს რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის უფლების რწმენის ზნეობის და ტრადიციული ფასეულობათა დაცვის გარანტად ეკლესია გამოდის. (ეს კანონიერი არგუმენტები ჰომოსექსუალიზმის წინააღმდეგ) ახლა კი წარმოგიდგენთ მცირე სტატიტიკას. ციფრები იმაზე მეტს ამბობენ ვიდრე სიტყვები: 1) ჰომოსექსუალთა შორის ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად დადგინდა რომ მათ 43% ს 200 ზე მეტი(!) სექსპარტნიორი ჰყავდა. ჰომოსექსუალები წელიწადში საშუალოდ 20 მდე პარტნიორს იცვლიან. 2) ჰომოსექსუალთა 78% დაავადებულია ისეთი დაავადებებით რაც სქესობრივი გზით გადადის, ანალურ-ლორწოვანი ნაწლავური ინფექცია, ნაწლავური ჩხირები, გონორეა, ჰერპესი, B ჰეპატიტი, ხოლო ჰომოსექსუალთა 50% ზე მოდის აივ ინფექცია შიდსი. 3)ჰომოსექსუალთა 25-30% ნარკომანი და ალკოჰოლიკია. 4) ჰომოსექსუალების 50% სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. (განსაკუთრებით ხანშიშესულები, რადგან ბებერი გეი არავის სჭირდება) 5) სიკვდილმისჯილ ქალთა 50% ლესბოსელი იყო 6) სექსუმცირესობის 33% ს დასაშვები მიაჩნია სექსი არასრულწლოვნებთან. 7) არსებობს ჰომოსექსუალთა ჯგუფი რომელშიც ათასობით წევრია გაერთიანებული და მისი სახელია NAMBLA ცნობილი როგორც სიყვარულის ამერიკული ასოციაცია "მამაკაცი და ბიჭი" მათი ლოზუნგია: "სექსი 8 მდე სანამ გვიანი არაა". ეს ჯგუფი აშშ-ში არსებულ ჰომოსექსუალთა ყველა თავყრილობის ხშირი სტუმარია და აქვთ საკუთარი ვებ-გვერდი. 8)იმის გამო რომ ჰომოსექსუალები ბუნებრივი გზით ვერ მრავლდებიან ცდილობენ ბავშვები აიყვანონ და გაზარდონ ისევე როგორებიც თავად არიან ხოლო ლესბოსელი ფემინისტების წევრები სახელად "შურისმაძიებელი ლესბოსელები" ამაყობენ რომ თავიანთ რიგებში უამრავ გოგონას იბირებენ. ბევრი გეი ცდილობს ისეთ ადგილებში შეღწევას სადაც ექნებათ ბავშვებთან და მოზარდებთან ურთიერთობა (სკოლები, ბოისკაუტების ბანაკები, სასულიერო აკადემიები და ა.შ.) 9) აშშ-ში რეგისტრირებული ბავშვების გარყვნის შემთხვევათა 33% გეებზე მოდის. იმის გათვალისწინებით რომ აშშ-ს მოსახლეობის მხოლოდ 2% მოდის სექსუმცირესობის რაოდენობაზე გამოდის რომ ყოველი 20 დან ერთი ჰომოსექსუალი ბავშვის გამრყვნელია, მაშინ როცა ჰეტეროსექსუალებიდან ასეთ დანაშაულში 490 დან ერთია შემჩნეული. 10) ჰომოსექსუალებში საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 42 წელია მხოლოდ 9 % ცხოვრობს 65 წლამდე) დაქორწინებული ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა კი 70 წელია. ლესბოსელების საშუალო წლოვანება 45 წელია დაქორწინებული ჰეტეროსექსუალი ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 79 წელი. 11) ჰომოსექსუალებს რეალურად იმაზე მეტი კომფორტი და ძალაუფლება გააჩნიათ ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანებს, მაგ. ჰომოსექსუალების საშუალო წლიური შემოსავალი აშშ და ევროპის ქვეყნებში 55.000 დოლარია, ჰომოსექსუალთა 49% ხელმძღვანელ თანამდებობებზეა რიგ ევროპის ქვეყნებში მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილის მხოლოდ 15% აქვს მაღალი თანამდებობა. ამის მიუხედავად ლგბტ უფლებადამცველები აპელირებას მხოლოდ მათი უფლებების დარღვევაზე და ჩაგვრაზე აკეთებენ. 12) ფსიქიატრთა უმრავლესობა ამტკიცებს რომ ჰომოსექსუალთა შორის გაცილებით ნაკლებია ბედნიერი ვიდრე ჰეტეროსექსუალთა შორის, რადგან მათ ესმით და ქვეცნობიერად იციან რომ მათი ცხოვრების წესი არაბუნებრივია მაგრამ ცდილობენ საზოგადოებას თავი ბედნიერად მოაჩვენონ. 13) "სექსუალური ორიენტაცია" ეს ტერმინი ჰომოსექსუალების მოგონილია რომ თავი კარგ ასპექტში წარმოადგინონ, მათი მიზანია საზოგადოების ყურადღების გადატანა იმისგან რასაც სჩადიან, სურთ თავი წარმოაჩინონ ჩაგრულებად ვისაც ცუდად ექცევიან, თითქოს ღვთისგან აკრძალული საქმით არ არიან დაკავებული, ისინი აპელირებენ იმაზე რომ ჰომოსექსუალიზმი ცხოველებშიც გვხვდება, მაგრამ ცხოველებში ინცესტი და კანიბალიზმიც გვხვდება მაგრამ კანიბალიზმი ხომ არ შეიძლება ნორმალური და ბუნებრივი იყოს? აღარაფერს ვამბობთ ინცესტზე. ამ ლოგიკით ჯანმრთელ და უბიწო ქმედებად შეიძლება ჩაითვალოს ზოოფილია, ნეკროფილია, ფეტიშიზმი და ვუაიერიზმი. თუ ამ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციების მიმართ დისკრიმინაციას გამიოჩენთ ესეიგი ფარისეველი ხართ. ზემოთჩამოთვლილი "სექსუალური ორიენტაციები" ცნობილი როგორც "პარაფილიები" ფსიქიკურ აშლილობად, პიროვნულ გაორებად და სექსუალურ გაუკუღმართებად, სექსუალურ გადახრად ითვლებოდა, ისევე როგორც ადრე ითვლებოდა ჰომოსექსუალიზმი, გასული საუკუნის 70 იან წლებში გეი აქტივისტებმა უპრეცედენტო ზეწოლის და შანტაჟის, მოსყიდვის და დაშინების გზებით გეი აქტივისტის ფრენკ კამენის თაოსნობით აიძულეს ამერიკის ფსიქიატრიული ასოციაცია (APA) ფსიქიკური დაავადებების სიიდან ამოეღოთ ჰომოსექსუალიზმი როგორც დაავადება. მოგვიანებით სიიდან ამოიღეს პედოფილიაც. მიუხედავად ამისა ცნობილმა ფსიქიატრებმა ირვინ ბიბერმა და ჩარლზ სოკარადისმა 1978 წელს გამოაქვეყნეს თავიანთი ნაშრომი რასაც ფსიქიატრთა დიდი ნაწილი იზიარებდა და აწერდა ხელს ამ ნაშრომის შედეგად შესწავლილი იქნა 200 მდე გეი ადამიანი და მათ დაადასტურეს რომ ჰომოსექსუალიზმი არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ნორმა რადგან ესაა ფსიქიკური აშლილობა, (ტრანსგენდერების შემთხვევაში პიროვნულ გაორება) და სექსუალური გაუკუღმართებად, სექსუალურ გადახრად ითვლებოდა არა მარტო ჰომოსექსუალიზმი და ლესბოსელობა არქმედ ტრანსგენდერიზმი, ბისექსუალიზმი, ზოოფილია, პედოფილია, სადიზმი და მაზოხიზმი. მიუხედავად უამრავი ავტორიტეტული ფსიქიატირის ნაშრომის და კვლევისა, ამერიკის ფსიქოატრთა ასოციაციამ მაინც ამოიღო ჰომოსექსუალიზმი ფსიქიკური დაავადებების ნუსხიდა, ხოლო 78 წლის 17 მაისს უკვე მსოფლიოს ფსიქიატრთა ასოციაციამაც ამოიღო ეს დაავადებები საკუთარი ნუსხიდან რაზეც გადამწყვეტი როლი საერთაშორისო გეი ლობმა ითამაშა. 14) ამჟამად მონაცემებით ჰომოსექსუალისტების საერთო რაოდენობა მსოფლიო მოსახლეობის 2% ის ფარგლებში მერყეობს. 15)სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელთა მთავარი მიზანია საზოგადოების ყურადღების შემცირება ჰომოსექსუალისტების მიმართ. "მთავარია რომ ჩვენ მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება ჰქონდეთ და არ გვკიცხავდნენ." ოცნებობენ გეი აქტივისტები. იდეალურ შემთხვევაში ნორმალური სექსორიენტაციის ადამიანებმა სექსუალური მისწრაფებები ისე უნდა შეადარონ ერთმანეთს როგორც მაგალითად სხვადასხვა სახეობის ნაყინს ადარებენ. ან სპორტის სახეობებს. სექსუმცირესობის პროგრამის ნაწილი საზოგადოების მიერ მათი ცხოვრების წესის აღიარებაა. ჰომოსექსუალების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ადამიანებს ზიზღი გაუღვივონ ტრადიციული ფასეულობათა და ქრისტიანობის მიმართ. გეი აღლუმებზე კარგად ჩანს ჰომოსექსუალების ნამდვილი სახე და მათი დამოკიდებულება რელიგიის ქრისტიანობის მიმართ. ისინი დიდ მნიშველობას ანიჭებენ სიმბოლიზმს და მისტიციზმს, ამიტომ ხშირად ნახავთ ე.წ. პრაიდებზე მათ მიერ განსახიერებულ ანგელოზებს, სასულიერო პირებს და ხატებსაც კი... ისინი უარყოფენ მორალს და ოჯახის ზნეობრივ საფუძვლებს. ბიწიერება და გარყვნილება გააკერპეს ცოდვის გამართლებას კი ესთეტიკით ცდილობენ. ყველაზე საშინელი რაც კი ევროპის ქრისტიანულ ცივილიზაციას დაემართა არის ცნებების შეცვლა და აღრევა. ახლა მამათმავალი შეიძლება მღვდელმსახური გახდეს. ეს პროპაგანდა ასე მუშაობს, ესაა კულტურის დაპყრობის ხუთ ეტაპიანი პროცესი, ყველაფერი იწყება ტოლერანტობით, როგორც კი მამათმავლები აღწევენ ტოლერანტობის ყველაზე მაღალ საფეხურს და მოგეხსენებათ ტოლერანტობა არის უფლება ყველამ თავი დაგანებოს მყისიერად წინა პლანზე იწევს მოთხოვნა მიღების შესახებ, ესაა თანასწორუფლებიანობა შემდეგ მოდის აღიარება, ანუ ყველამ არამცთუ უნდა მიიღოს მამათმავლობა არამედ წინ წასწიოს მისი ღირებულებები, ამას მოჰყვება ძალდატანებითი თანამონაწილეობა ანუ ყველა უნდა მონაწილეობდეს გეი კულტურაში, და ბოლოს დასჯა ვინც არ ეთანხმება მამათმავლებს დაისჯება. რუსეთი და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები იმყოფებიან პირველ ეტაპზე რასაც ჰქვია ტოლერანტობის ეტაპი, ამიტომ ამას საზოგადოება სერიოზულად არ აღიქვამს პრობლემად, ეს პრობლემა სინამდვილეში არსებობს და ის მიწაში ჩარგულ მარცვალს ჰგავს. ეს მარცვალი ანტიდისკრიმინაციული კანონია, ხოლო აშშ-ში უკვე ისეთი კანონია რომელიც კრძალავს ნებისმიერი სახის გამოხატულ უარყოფით აზრს და დამოკიდებულებას ჰომოსექსუალების მიმართ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მამათმავალთა საზოგადოების ნებისმიერი კრიტიკა უკვე დანაშაულია. საშუალო ამერიკელი მოსახლეობის უმრავლესობას ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს მათ მიმართ მაგრამ ვერ ბედავენ ხმამაღლა ამის თქმას რადგან მამათმავლებს იმდენად დიდი ძალაუფლება აქვთ რომ შეუძლიათ დააზარალონ ისინი, განსაკუთრებით თუ ადამიანი ხელისუფლებაში ან რაიმე გავლენიან კომპანიაში მუშაობს, ისინი თუ უარყოფით აზრს გამოხატავენ მათ იპოვიან და შურს იძიებენ, სამაგალითოდ დასჯიან. საინტერესოა რას ფიქრობდა ადამიანთა ცნობილი უფლებადამცველი მარტინ ლუთერ კინგი გეების შესახებ: ის ჰომოსექსუალიზმს პრობლემად აფასებდა და მას დიდ საზოგადოებრივ პრობლემას უწოდებდა, მარტინ ლუთერ კინგი თვლიდა რომ "ჰომოსექსუალიზმი განკურნებადია" და სავსებით შესაძლებელია "ჰომოსექსუალი გახდეს ექს-ჰომოსექსუალი, თუ ამის შინაგანი მისწრაფება და მზაობა ექნება და თავის თავში ამ ცოდვის ჟინს ჩაკლავს". მოგეხსენებათ მარტინი პასტორი იყო და ღრმად სწამდა ქრისტიანული ღირებულებების. ყველაზე მეტად ჰომოსექსუალები ებრძვიან ექს-ჰომოსექსუალებს რადგან ისინი ეწინაარდეგებიან გეების მთავარ დებულებას-რომ ეს არაა არჩევანი, რომ ასეთებად იბადებიან, ხოლო ის ფაქტი რომ ადამიანი შეიძლება შეიცვალოს და გახდეს ჰეტერო, ცვლის მათ ამ დოგმას და არყევს რწმენას ყველაზე აქტიურ გეებშიც კი. ახლა კი გიამბობთ ერთ სულსშემძვრელ ისტორიას რომელიც ახალ ზელანდიაში მოხდა, მარკ ნიუტონის და პიტერ ტროუნგის ამაზრზენი ისტორია. ისინი ორმაგი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, პედოფილმა ჰომოსექსუალებმა რუსეთში იპოვეს სუროგატი დედა და მას ჩააკითხეს, მას შემდეგ რაც მოახდინეს ფიქტიური ქორწინება, "დედა" სუროგაციის შედეგად დაფეხმძიმდა. 9 თვის შემდეგ ახალშობილი გეი წყვილმა "იყიდა" 8000 დოლარად და გადაეცა ამ მამათმავლებს. მას შემდეგ უკვე ქვეყნიდან ბავშვის გაყვანის საკითხი უბრალო ფორმალობა იყო. ისინი ბავშვის ფოტოებს საიტზე ათავსებდნენ და მას აქირავებდნენ ფულის სანაცვლოდ უკვე სხვა გეები აუპატიურებდნენ. ერთი შეხედვით ეს იყო ბედნიერი ოჯახი რომელიც ხშირად მოგზაურობდა, მაგრამ რეალურად ისინი 6 წლამდე ასაკის ბავშვს მუდმივად აუპატიურებდნენ, ვიდეოებს კი პედოფილურ საიტზე ტვირთავდნენ. მათ ბავშვს ტვინიც გამოურეცხეს და შთააგონეს რომ ამაში უჩვეულო და უცნაური არაფერი იყო, შთააგონეს რომ არაფერი ეთქვა ამის შესახებ. სრულიად ნათელია რომ ამ ორმა ბავშვი იყიდა და მიიღო მისი გაუპატიურების ექსკლუზიური უფლება. პედოფილებმა სრულიად სამართლიანად მიიღო 30 და 40 წლიანი პატიმრობა. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შემთხვევაა რომელიც გახმაურდა, არავინ იცის სინამდვილეში რამდენი ბავშვი იტანჯება ჰომოსექსუალი მშობლების ოჯახებში. დრო გადის და მუდმივად მატულობს კალიფორნიაში ჰომოსექსუალთა რიცხვი, ამას კი ადგილობრივი ლიბერალური კანონმდებლობა უწყობს ხელს რომელიც ჰომოსექსუალ მშობლებს უფლებას აძლევს შვილები აიყვანონ და ბავშვები იშვილონ. ძნელი გამოსაცნობი არაა ჰომოსექსუალების შვილები როგორებიც გაიზრდებიან, სწორედ ამიტომ 2014 წლიდან პირველად დაფიქსირდა სან ფრანცისკოში ბუნებრივი მატების შეჩერება. ახალშობილთა რიცხვი მუდმივად მცირდება ხოლო ჰომოსექსუალების წლიდან წლამდე იზრდება. ასევე მატულობს ყოველ პრაიდზე იმ ბიჭების რიცხვი რომლებიც პრაიდში იღებენ მონაწილეობას როგორც სექსუალური უმცირესობები, მათი რიცხვი 8-10 წლამდე მერყეობს, ამ ასაკის ბიჭები პედოფილების განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. ახლა კი მცირე ფოტოკოლაჟს შემოგთავაზებთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან სადაც ასეთი გეი პრაიდები იმართება. და ბოლოს იმედია "ჰომოფობად" არავინ ჩამთვლის რადგან შიშველი სიმართლე კიდევ ერთხელ დავანახე საზოგადოებას, ამიტომ იმედს ვიტოვებ რომ ჩემს შემდეგ სტატიებსაც სამართლიანად შეაფასებთ.
+8
Fashion Folk Tales
Tbilisi · 1 month ago
სოფო ჭყონია WWD-სთან ქართული მოდის კვირეულის მომავალს განიხილავს
„ერთ რამეში დარწმუნებული ვარ: საქართველოსთვის მოდის სკოლა აუცილებელია. აქ დიზაინერების უმეტესობა თვითნასწავლია, მათ კი განათლება სჭირდებათ და სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებთან ურთიერთობა, ამიტომ სკოლა საერთაშორისო იქნება.“ სოფო ჭყონიამ ახალ ინტერვიუში ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი სიახლე გააჟღერა. 💥💥 კრიზისის ფონზე, როდესაც მიმდინარე სეზონზე ქვეყანაში მთავარი მოდური ღონისძიება არ ტარდება და დიზაინერებს, რომლებსაც მთავრობის მხრიდან ხელშეწყობა არ აქვთ, შეკვეთები გაუუქმდათ, ქართული მოდის ინდუსტრიის განვითარების მომავალი უჩვეულოდ ნათელი და იმედის მომცემია. „გამოწვევების მიუხედავად, ქართველი დიზაინერები — და სხვა შემოქმედები — კოვიდ-19-თან მარცხს არ აღიარებენ,“ – აღნიშნულია WWD – ის გამოქვეყნებულ ახალ სტატიაში. თბილისის მერსედეს-ბენც მოდის კვირეულის ორგანიზატორი და შემოქმედებითი ხელმძღვანელი სოფო ჭყონია გამოცემას თავისი გეგმების შესახებ ესაუბრა. ჭყონია თავისი მიზნების განხორციელებას, პირველ რიგში, ახალი კულტურული სივრცის გახსნით იწყებს. ეს სივრცე კი თბილისის ცენტრში მდებარე კოკა-კოლას ძველი ქარხანაა, რომელიც მიმდინარე სეზონისთვის უკვე მზად იყო, მოდის კვირეულისთვის ემასპინძლა. ახალი კულტურული ჰაბი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ ტალანტებს დაეხმარება. მასში მოეწყობა სამკერვალოები, გალერიები, კაფეები, ბიბლიოთეკები და ფოფ-აფ მაღაზიები. განთავსდება კომერციული ფართები და დიზაინერებს სტუდიების დაქირავების შესაძლებლობაც მიეცემათ. მოდის კვირეულების გარდა, სხვა აქტივობებსაც უმასპინძლებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქ საქართველოს პირველი მოდის სასწავლებელი განთავსდება. რაც შეეხება არსებულ ვითარებაში მოდის კვირეულის ჩატარების განსხვავებულ გზებს, სოფოს თქმით, თბილისის მოდის კვირეულის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ციფრული ალტერნატივა მის შემთხვევაში არ გაამართლებს: „საერთაშორისო სტუმრებისთვის ყოველთვის საინტერესოა საქართველოში ჩამოსვლა. ბევრს თბილისის შესახებ გაგებულიც არ აქვს. ადამიანები, რომლებიც პარიზის თუ მილანის გარშემო მოგზაურობენ, ჩვენგან რაღაც განსხვავებულს მოელიან. მათ თბილისი არ სთავაზობს ტიპურ მოდის კვირეულს, არამედ კულტურულ ცვლილებას და ახალგაზრდა დიზაინერების, ნიჭიერი არტისტების და ფოტოგრაფების სოციალურად პასუხისმგებელ პროექტებს. ამ ახალ გარემოში საშუალება გვექნება ყველა ეს ელემენტი გავაერთიანოთ და ადამიანებს შეეძლებათ ყველაფერი ერთ დიდ სივრცეში იხილონ. მოდის გარდა კიდევ ბევრი რამ გვაქვს შესათავაზებელი.“ ჭყონია ღონისძიების ჩატარებას ოქტომბერში იმედოვნებს, თუმცა ამჯერად დიზაინერების შემცირებული და კულტურული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდენობით. #სოფოჭყონია #ქართულიმოდა #მოდა #დიზაინი #მოდისკვირეული #კორონავირუსი Tbilisi
Mediamall
Tbilisi · 3 months ago
საქართველოს ეკონომიკა კვლავ აგრძელებს თავის შთამბეჭდავ 7-წლიან ზრდას თავისუფლების სხვადასხვა მიმართ
Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2020 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველოს სარეიტინგო ქულამ ისტორიული მაქსიმუმი 77.1 ქულა შეადგინა, მსოფლიო რეიტინგში 4 პოზიციით დაწინაურდა და მე-12 პოზიცია დაიკავა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, წინა წელთან შედარებით საქართველო ევროპის რეგიონში 2 პოზიციით დაწინაურდა - ამ შედეგით საქართველო ევროპის რეგიონის 45 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილზეა „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით. „საქართველოს საერთო ქულა აღემატება როგორც რეგიონის (69.8 ქულა), ისე მსოფლიოს საშუალო ქულას (61.6 ქულა). 2020 წლის რეიტინგი შეფასებას აკეთებს შემდეგი 4 მიმართულებით: კანონის უზენაესობა, მთავრობის მოცულობა, რეგულაციების ეფექტიანობა და ღია ბაზარი. აღნიშნული მიმართულებები, თავის მხრივ, მოიცავს 12 კომპონენტს. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგის 12 კომპონენტიდან საქართველომ მდგომარეობა გაიუმჯობესა 5 ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა: საკუთრების უფლება (68.6 ქულა), მთავრობის სამართლიანობა (64.8 ქულა), სასამართლოს ეფექტიანობა (57.9 ქულა), მონეტარული თავისუფლება (78.3 ქულა) და ფისკალური თავისუფლება (94.4 ქულა). 2020 წელს საკუთრების უფლების ინდიკატორში საქართველომ უპრეცენდენტო აღიარება მოიპოვა და ქვეყნის შეფასებამ 68.6 ქულა შეადგინა. 2012 წელს ქვეყანას აღნიშნულ ინდიკატორში მხოლოდ 40.0 ქულა ჰქონდა. მთავრობის სამართლიანობის კომპონენტში საქართველოს შეფასება 6.3. ქულით გაუმჯობესდა და 64.8 ქულა შეადგინა. კომპონენტის შეფასება ეფუძნება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსს“, მსოფლიო მართლმსაჯულების ინდექსს (WJP), საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსს“ და „Trace Matrix” რეიტინგს. აღნიშნული კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოში კორუფციის არ არსებობის აღიარებას და მთავრობის ეფექტიანობას. მონეტარული თავისუფლების ინდიკატორი აფასებს ქვეყანაში ინფლაციის მაჩვენებელს და ფასდება ბოლო 3 წლის პერიოდის ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი. საქართველო წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა: ისლანდია, ნიდერლანდები, ლიეტუვა, აშშ, ლუქსემბურგი, ფინეთი, შვედეთი, ჩეხეთი, კორეა, გერმანია, ნორვეგია, ავსტრია, იაპონია, ყატარი, ლატვია, სომხეთი, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა და სხვა. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2020 წლის კვლევის შეფასებით, საქართველოს ეკონომიკა კვლავ აგრძელებს თავის შთამბეჭდავ 7 წლიანი ზრდას თავისუფლების სხვადასხვა მიმართულებებით. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ განახორციელა არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმები. მრავალწლიანი რეფორმების შედეგია კორუფციის აღმოფხვრა, რეგულაციების შემცირება და გადასახადების გამარტივება. ყოველივემ ხელი შეუწყო ყველა ასპექტში ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესებას. ბოლო 5 წლის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა მდგრადი ტემპით. რეტინგში პოზიტიურად ფასდება ის ქმედებები, რაც სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის დასაცავად იქნა გადადგმული. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შეფასება ძირითადად ეყრდნობა ისეთი საერთაშორისო რეიტინგების წყაროებს, როგორიცაა მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგი (Doing Business), გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI), კორუფციის აღქმის ინდექსი (CPI) და მსოფლიო მართლმსაჯულების ინდექსი (WJP)“, - ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.#georgia #economy #politics #crypto #businesss
Tbilisi Daily
Tbilisi · 1 month ago
ჯოშუა კუცერა: „ფრონტერას“ ლობისტების ბრალდებებს ქართული ოპოზიციის გარდა, სერიოზულად არავინ აღიქვავს
ფრონტერას“ ლობისტების ბრალდებებს, რომელთაც საქართველოს ოპოზიციის გარდა, მთელი სერიოზულობით არავინ აღიქვამს, კვლავ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც თბილისმა შეწყვიტა კონტრაქტი ერთ-ერთ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიასთან, - ამის შესახებ eurasianet-ის მიმომხილველი ჯოშუა კუცერა სტატიაში „ამერიკელი კანონმდებლები რუსეთთან საქართველოს მთავრობის კავშირების გამოძიებას ითხოვენ“ წერს. მისი თქმით, საერთაშორისო არბიტრაჟის დავა ამერიკული ნავთობმომპოვებელი კომპანიის წინააღმდეგ, რომელმაც ვერ შეასრულა მის წინაშე დაყენებული მკაცრი მოთხოვნები, საქართველოს მთავრობის გამარჯვებით დასრულდა, რასაც კომპანიის მხარდამჭერი კონგრესმენების მხრიდან მოჰყვა თბილისის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები რუსეთის სასარგებლოდ მოქმედებაში. „15 მაისს სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს და ფინანსთა მინისტრის, სტივენ მნუჩინის სახელზე გაგზავნილ წერილში ოთხმა სენატორმა (მათ შორის სენატორი ტედ კრუზი) მოითხოვა „ამერიკის წინააღმდეგ აგრესიულად განწყობილ მოწინააღმდეგეებსა და მტრებთან საქართველოს კავშირების გამოძიება, რადგან ეს კავშირები ძირს უთხრის ჩვენს გეოსტრატეგიულ და ბიზნესინტერესებს“. კერძოდ, წერილის თანახმად, [საქართველოს] მთავრობას ბრალი ედება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების არასათანადო სიმკაცრით გატარებაში, ხოლო „ქართული ოცნების“ მმართველი პარტიის თავმჯდომარეს, ბიძინა ივანიშვილს - რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირებში“, - წერს ჯოშუა კუცერა. მისი შეფასებით, რუსეთის მხრიდან ივანიშვილზე გავლენასთან დაკავშირებული ბრალდებები, რომელთა უტყუარობაში საქართველოს მთავრობის მოწინააღმდეგეებს ეჭვი არ ეპარებათ, დაუსაბუთებელია და, როგორც წესი, უარყოფილი თბილისთან ურთიერთობებში ჩართული დიპლომატების მიერ. ჟურნალისტის განცხადებით, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომელსაც „ერთიანი ნაციონალური მოძრობა“ ხელმძღვანელობდა, „ქართული ოცნების“ მთავრობა, რომელიც ქვეყნის სათავეში 2012 წელს მოვიდა, არ გამოირჩევა აშკარად ანტირუსული განწყობით. „მეორე მხრივ, საკმარისია ვახსენოთ, რომ „ქართული ოცნების“ მთავრობამ ქვეყნის სათავეში ყოფნის პერიოდში გააძლიერა საქართველოს კავშირები ამერიკასთან - გაფართოვდა სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა, ხოლო ქვეყნის კონსტიტუციაში ოფიციალურად აისახა საქართველოს მისწრაფებები ნატოსა და ევროკავშირთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, რუსეთის მარიონეტობის შეთქმულების თეორიებმა კვლავ წამოყო თავი ვაშინგტონში მას შემდეგ, რაც თბილისმა გადაწყვიტა, სარჩელი შეეტანა ენერგეტიკული კომპანიის Frontera Resources წინააღმდეგ, რომელიც საქართველოში 90-იანი წლებიდან ფუნქციონირებს (სათავო ოფისით ტეხასში). დეკემბერში გაირკვა, რომ საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო არბიტრაჟში სარჩელი შეიტანა „ფრონტერას“ წინააღმდეგ, ამ უკანასკნელის მხრიდან ხელშეკრულების ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. აპრილში მთავრობამ განაცხადა, რომ არბიტრაჟით დავა მის სასარგებლოდ გადაწყდა და გაწყვიტა კონტრაქტი „ფრონტერასთან“, მიუხედავად იმისა, რომ „ფრონტერამ“ მაინც გაასაჩივრა არბიტრაჟის გადაწყვეტილების მთავრობისეული ინტერპრეტაცია. ამ პერიოდის განმავლობაში „ფრონტერა“ თვეობით არ უხდიდა გასამრჯელოს თავის თანამშრომლებს. პასუხად, „ფრონტერამ“ და მისმა მხარდამჭერმა კონგრესმენებმა დაადანაშაულეს თბილისი კომპანიის წინააღმდეგ მოქმედებაში უბრალოდ იმიტომ, რომ „ფრონტერა“ ამერიკული ფირმაა. იანვარში პიტ ოლსონმა (წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი წევრი ტეხასის შტატიდან) ივანიშვილს ,,რუსეთის მარიონეტი" უწოდა და ცნობილი სატელევიზიო სერიალის (Sesame Street) ერთ-ერთ პერსონაჟს (Oscar the Grouch) შეადარა, რადგან „ორივე მარიონეტია და ორივე ნაგავს ახვავებს საკუთარ სახლში“. ამისთვის „ფრონტერამ“ გულუხვად დააფინანსა ოლსონის კამპანია, რის გამოც საინფორმაციო ვებგვერდმა Texas Monthly ოლსონი იმავე სერიალის კიდევ ერთ პერსონაჟს (Big Bird) შეადარა, რადგან „ორივემ იცის, ვის უნდა უკმიოს გუნდრუკი“. ხსენებული წერილის ოთხი ავტორიდან სამმა ასევე მიიღო კამპანიის დაფინანსება „ფრონტერასგან“. წერილს, რომელშიც ასახულია უპრეცედენტო სიმძიმის გეოპოლიტიკური ბრალდებები „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ, წონას ჰმატებს მის ხელმომწერთა შორის 2016 წლის არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატის, ტედ კრუზის ყოფნა, ასევე ამ პროცესში პომპეოს და მნუჩინის ჩართვის მცდელობა. წერილის ავტორები ცდილობენ, ერთმანეთს დაუკავშირონ საქართველოში მიმდინარე სხვა მოვლენებიც - მაგალითად, შარშან გაუქმებული ხელშეკრულება ანაკლიის მასშტაბური შავიზღვისპირა პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ყველაზე მძიმე ბრალდებები მაინც რუსეთს ეხება. წერილის ავტორები მოუწოდებენ ადმინისტრაციას, წარუდგინოს კონგრესს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენადაა „ჩართული „ქართული ოცნება“ ლეგიტიმური ამერიკული ბიზნესის გაძევების მცდელობებში“, ჯერ არ არის ცნობილი, მოახდენენ თუ არა პომპეო და მნუჩინი ამ მოწოდებაზე რეაგირებას. პირველ რიგში, ბრალდებები დიდი სანდოობით არ გამოირჩევა. მეორე, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ყოველთვის ცდილობს, გამოვიდეს სამართლიანი შუამავლის როლში საქართველოს უკიდურესად გათიშულ შიდა პოლიტიკაში, ხოლო ამ მხრივ კითხვების დასმა და ჩაძიება ხსენებულ როლს კითხვის ქვეშ დააყენებს - შესაბამისად, ამის ალბათობა ამერიკის სტანდარტებით მცირე კომპანიის გამო ძალიან დაბალია“,- წერს ჯოშუა კუცერა. #news #ფრონტერა #ჯოშუაკუცერა #tbilisidaily #dailynews
გიორგი სამხარაძე
Tbilisi · 1 month ago
5 უახლესი ტექნოლოგია, რომლებსაც შეუძლიათ ფეხბურთის შეცვლა
1) Brazucam – ბურთი ჩაშენებული კამერებით Brazucam ეს არის საფეხბურთო ბურთ Brazuca-ს ტექნოლოგიური ვარიაცია, რომელიც შექმნა კომპანია Adidas-მა სპეციალურათ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ბრაზილიაში. მაგრამ განსხვავებით თავისი პირველი ვერსიებისა, ბურთს გააჩნია ექვსი ჩაშენებული ვიდეოკამერა. ტექნიკური ინოვაცია, რომელიც რეალიზებულია Brazucam-ში განკუთვნილია არამხოლოდ უბრალოდ ფეხბურთისთვის, არამედ ტელევიზიისთვისაც. ბურთი ჩაშენებული კამერებით ტრანსლიაციის რეჟისორებს საშუალებას აძლევს, რომ თამაში აჩვენონ სულ სხვა კუთხით. თუკი ადრე ჩვენ ფეხბურთს ვუყურებდით მოთამაშის გვერდებიდან ან ტრიბუნებიდან, ახლა შეგვიძლია მას ვუყუროთ ბურთიდან. ბურთის გამოყენება კამერებით ჯერ არ იგეგმება ოფიციალურ თამაშებში, მათ შორის არც მსოფლიო ჩემპიონატში. ის გამოიყენება მხოლოდ საფეხბურთო ტურნირის რეკლამისთვის, მაგრამ მომავალში კომპანია Adidas აპირებს ეს იდეა შეათავსოს “დიდ ფეხბურთს”. 2) Adidas miCoach – პერსონალური მწრთვნელი და ექიმი ფეხბურთელებისთვის კომპანია Adidas-მა რამდენიმე წლის გაუშვა საკმაოდ წარმატებული ტექნოლოგია miCoach – ციფრული პირადი მწრთვნელი, რომელიც დაეხმარება სპორტის მოყვარულებს ფიზიკურ მომზადებაში: შეუდგენს პროგრამას, ასწავლის სწორ მოძრაობებს და გააკონტროლებს მათ მომზადებას. Adidas miCoach-ს იყენებენ არამხოლოდ მოყვარულები, არამედ პროფესიონალი ფეხბურთელებიც. Adidas-მა ხელი მოაწერა კონტრაქტს ამერიკულ საფეხბურთო ლიგასთან, რომ ყველა გუნდს ჩაუტანოს სპეციალური ფორმა, რომელიც აღჭურვილი იქნება ბევრი გადამცემით, რომლებიც ყურადღებას მიაქცევენ ფეხბურთელების ფიზიკურ მდგომარეობას. გადამცემები აგზავნიან ამ მონაცემებს 200 მაჩვენებელი წამში სიჩქარით, ასე რომ მწრთვნელებს და კლუბების სამედიცინო გუნდებს შეეძლებათ რეალური დროის რეჟიმში ჰქონდეთ წარმოდგენა მოთამაშის სასარგებლო მოქმედებებზე და მის “ფიზიკაზე”. 3) ჭკვიანი საფეხბურთო ფორმა Under Armour E39 რათქმაუნდა ამგვარ ტექნოლოგიებს არ ანვითარებს მხოლოდ Adidas-ი, არამედ სხვა კომპანიებიც, რომლებიც დაკავებულები არიან სპორტული საქონლის წარმოებით. მაგალითად, ამერიკულმა ფირმამ Under Armour-მა ბაზარზე გამოუშვა “ჭკვიანი” საფეხბურთო ფორმა სახელწოდებით E39. ეს სპორტული კოსტიუმი აღჭურვილია გადამცემებით, რომლბსაც შეუძლიათ აჩვენონ სპორტსმენის ორგანიზმის მდგომარეობა. საუბარი მიდის სხეულის ტემპერატურაზე, წნევაზე, გულის სიჩქარეზე, მეტაბოლიზმის დონეზე, მოძრაობის სიჩქარეზ და ა.შ. Under Armour E39-ის დახმარებით ამ ყველაფრის კონტროლირება შესაძლებელი იქნება ისე, რომ არ მოვწყდეთ ვარჯიშებს ან მატჩს. ჭკვიან საფეხბურთო ფორმას Under Armour E39 საშუალებას გაძლევთ, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში მიიღოთ მაქსიმალურათ დეტალური ინფორმაცია მოთამაშის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, რომ უკეთესათ გაიგოთ, თუ რას უნდა ელოდოთ მისგან. Under Armour E39 შეუძლია იმუშაობს უკაბეოლო ინტერფეისებით კომპიუტერთან, პლანშეტთან და სმარტფონთანაც კი. 4) Honda ASIMO – პირველი ნამდვილი ფეხბურთელი რობოტი მსოფლიოში რეგულარულათ ტარდება შეჯიბრებები რობოტებს შორის ფეხბურთში, რაც ალბათ უფრო დემონსტრირებს ახალი ტექნოლოგიების და ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას. ჩვეულებრივსამებრ ასეთ ტურნირებში მანქანები საერთოდ არ გვანან ადამიანებს. კომპანია Honda-მ კი შექმნა პირველი ადამიანურათ მოაზროვნე ფეხბურთელი რობოტი ASIMO. სხვათაშორის, თავდაპირველად ASIMO-ს გამოყენება არ იგეგმებოდა სპორტულ შეჯიბრებებში. პროექტმა სტარტი აიღო ჯერ კიდევ 1986 წელს, როდესაც Honda-მ გადაწყვიტა, დაეწყო უნივერსალური რობოტ-ანდროიდების შექმნა, რომლებსაც შეეძლებოდათ ბევრი სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება. მას მერე გამოვიდა რობოტი-ოფიციანტი, დამხმარე რობოტი დაავადებული ხალხისთვის და რობოტი დირიჟორიც კი. რამდენიმე ხნის წინ კი წარდგენილი იქნა ASIMO და ფეხბურთელი რობოტი. რათქმაუნდა ASIMO შორსაა პროფესიონალი სპორტსმენებისგან. მაგრამ მას უკვე შეუძლია ბევრი ფინტის გაკეთება, რომლებსაც ნამდვილი ფეხბურთელები აკეთებენ. კომპანია Honda ატარებს საჩვენებელ მატჩებს Honda ASIMO-თი. კომპანია იმედოვნებს, რომ რობოტები შეძლებენ ითამაშონ ფეხბურთი ძალიან კარგად და ეს იქნება რამდენიმე წელში, რადგან პროგრესი არნახული ტემპებით მიიწევს წინ. 5) GoalControl – გოლის განსაზღვრის სისტემა რამდენი წელია, რაც საფეხბურთო საზოგადოება კამათობს, რომ შეიყვანოს თუ არა ფეხბურთში სისტემა, რომელიც შეცვლის არბიტრს გოლის განსაზღვრის საკამათო მომენტებში. ამ ინოვაციის მომხრეები მიუთითებენ არბიტრების ძალიან ბევრ შეცდომებზე, რომლებიც საბოლოოდ მატჩის ბედს წყვეტენ. მოწინააღმდეგეები სთავაზობენ, რომ არ შელახონ არბიტრების ავტორიტეტი და არ დაირღვეს თამაშის დინამიკა. საფეხბურთო მთავრობებს მაინც მოუწიათ მისი შეტანა თამაშში. ბევრი არჩევნების შემდეგ საბოლოოდ არჩეული იქნა გერმანული გამოგონება GoalControl. პერიმეტრზე დაყენებულია თოთხმეტი კამერა, რომლებიც უთვალთვალებენ ბურთის მდებარეობას და თუ ბურთი გადაკვეთს კარის ხაზს, სისტემა GoalControl მაშინვე გაუგზავნის შეტყობინებას არბიტრებს თავიანთვე “ჭკვიან” საათზე, რომელიც მას ექნება მაჯაზე. GoalControl წარმატებული აღმოჩნდა კონფედერაციის თასზე და მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე და შემოდგომას ფიფამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის გამოიყენოს ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ივნის-ივლისში. ასე, რომ ეს ტურნირი გახდება ახალი ეპოქის დასაწყისი მსოფლიო ფეხბურთში – უფრო ტექნოლოგიური, უშეცდომო და სიბიექტური.
Batumi Daily
Batumi · 1 month ago
5 არასამთავრობო ორგანიზაცია გახარიას ბულვარის გაშენებაზე მიმართავს
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ბათუმში არსებული 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს და ითხოვს, შეჩერდეს ბულვარში გარკვეული ფინანსური ჯგუფების ლობირება ტერიტორიის განაშენიანების მიზნით. ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ბულვარი საზოგადოებას ეკუთვნის და მიუღებელია გარკვეული ჯგუფების ინტერსებით უკანონო მშენებლობა. განცხადებას ხელს აწერს: საზოგადოება "ბათომი", თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები, "დაიცავი ბათუმი" და დემოკრატიის ინსტიტუტი. განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ. "2020 წლის 29 მაისს, თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულომ განაცხადა თანხმობა, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერმა, შპს „ამბასადორი ბათუმს“, პირდაპირი განკარგვის წესით, გადასცეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. ეს უძრავი ქონება არც მეტი არც ნაკლები მდებარეობს ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში. ბათუმის ბულვარი ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ბათუმის იდენტობის გამომხატველი და მისი სავიზიტო ბარათი რომაა, ეს არავისთვისაა სადაო. შესაბამისად, ყველასთვის წარმოუდგენელი უნდა იყოს ქვეყნისთვის ესოდენ მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობის ხელყოფა კერძო პირების ინტერესების სასარგებლოდ. მით უფრო, რომ ასევე ყველასთვის ცნობილია, შპს „ამბასადორი ბათუმის“ ინტერესების შესახებ ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში. ბათუმის საკრებულომ ყოველგვარი სამოქალაქო ჩართულობის გარეშე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ასევე შესაძლებელია დადასტურებულ ფაქტად მივიჩნიოთ ის გარემოება, რომ ბათუმის მერს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამოძრავებს გარკვეული ინტერესები, რომელიც, ჩვენი შეფასებით, ქალაქის საუკეთესო ინტერესებს არ უნდა წარმოადგენდეს – ვგულისხმობთ მის სმს გზავნილს საკრებულოს სხდომაზე, საკრებულოს თავმჯდომარის მიმართ – „არ ამოიღო ბატონო სულიკო ამბასადორი“. კომპანია „ამბასადორი ბათუმი“ სწორედ ბათუმის ბულვარში (ხსენებული ნაკვეთის მიმდებარედ) ფლობს ყოფილი „ბალნეოლოგიური პოლიკლინიკის“ შენობას, რომლის ადგილას, დამტკიცებული პროექტის მიხედვით, უნდა ააგოს 4–სართულიანი საცურაო აუზი და გამაჯანსაღებელი კომპლექსი. თუმცა, ყველასთვის მოულოდნელად, გასული წლის ბოლოს, „ამბასადორი ბათუმმა“ განსახილველად შემოიტანა სრულიად ახალი პროექტი, რომლის მიხედვითაც ითხოვს არა გამაჯანსაღებელი კომპლექსის, არამედ 15–სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას – სასტუმროს მშენებლობას ბულვარის ცენტრში. მას ამ პროექტზე მაშინ და ჯერჯერობით უარი ეთქვა. როგორც საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი, შპს „ამბასადორი ბათუმი“ არ აპირებს დასჯერდეს ამ უარს – ის აპირებს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს წინაშე დააყენოს მოთხოვნა, რომ ბულვარის ცენტრალური ნაწილის საკმაოდ მოზრდილი მონაკვეთი ძეგლის საზღვრებიდან ამოიღონ, რაც სერიოზული საფრთხეა ბათუმის ბულვარის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მთლიანობისთვის. გავლენიანი პირები ღია და საზოგადოებრივი სივრცეების შეზღუდვასა და მიტაცებას ბათუმის ბულვარში, პროტესტის მიუხედავად, მაინც ახერხებენ (მაგალითად, ბოლო წლებში აქ აშენდა სასტუმრო „მერიდიენი“, რაც 2015 წელს ამ ძეგლის – ბულვარის უძველესი ნაწილის საზღვრებიდან ამოიღეს კიდეც). ბოლო წლებში განვითარებულმა პროცესებმა დაგვარწმუნა, რომ ბულვარი კვლავაც სამიზნედ რჩება გავლენიანი ფინანსური ჯგუფებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებისთვის ბულვარი წარმოადგენს მნიშვნელოვან და ღირებულ ზღვისპირა პარკს, და საზოგადოებრივ სივრცეს, რომლის დასაცავად არაერთი მოქალაქე არაერთხელ გამოვიდა ქუჩაში. სწორედ ამ პროცესს მოჰყვა ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმაზე მუშაობის დაწყება, რისთვისაც ნახევარ-მილიონამდე ლარია გამოყოფილი აჭარის ბიუჯეტიდან. ბულვარის განაშენიანების გეგმით, რომელზე მუშაობის დასრულება ამა წლის ოქტომბერშია დაგეგმილი, განისაზღვრება ბათუმის ბულვარის მომავალი განვითარება, მისი ტერიტორიის გამოყენება და დაშვებული სახეობები, ისე რომ არ შეილახოს როგორც ძეგლის ღირებულებები და მახასიათებლები, ასევე არ დაირღვეს მისი საზოგადოებრივი, ღია სივრცის ფუნქცია. მოვითხოვთ, არ დაუშვათ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე მაღალსართულიანი სასტუმროსა და მსგავსი ტიპის ინვესტიციების განხორციელება, რომელიც ეწინააღმდეგება ბათუმის ბულვარის სამომავლო განვითარებასა და ძეგლის დაცვის ინტერესებს. ასევე მოვითხოვთ გადაწყვეტილების მიმღებებმა უზრუნველყოთ ფართო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დახურულ კარებს მიღმა მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა ისედაც საკმაოდ დააზარალა ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა და მისი ერთ–ერთი ყველაზე დიდი ფასეულობა – ბათუმის ბულვარი". ბულვარი განცხადება მშენებლობები საზოგადოება batumidaily
ნამდვილი ფერები მსოფლიოზე
Tbilisi · 4 days ago
სპორტი/ფიტნესი
როდიდან იღებს სპორტი სათავეს? რა გამოცდილება აქვს ადამიანს სპორტში? რა სარგებლობის ან ზიანის მოტანა შეუძლია მას? ამ და სხვა მრავალ კითხვაზე პასუხს, შევეცდებით რომ ვუპასუხოთ და უკეთ გაგაცნოთ ის. სპორტი უძველესი დროიდან აქტიურად გვხვდება ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ არა როგორც თანამედროვე სამყაროში. ანუ უძველესად მას ნადირობა, თავის დაცვა, ნადირისგან თავის დაღწევა და სხვა. დიახ ეს ის პირველყოფილი ადამიანის სპორტის მიმართულებებია, რომლის წყალობითაც მას შესანიშნავი ფიზიკური მონაცემები გააჩნდა, რასაც დღემდე იკვლევს მეცნიერება. თანამედროვე სამყაროსი მან დიდი ყურადღება დაიმსახურა. უამრავი ადამიანია დაკავებული სპორტით, როგორც პროფესიულ ისე სამოყვარულო დონეზე. ამავდროულად რიგ სახელმწიფოებში, ბავშვებს სკოლებში უტარებენ სპორტის გაკვეთილებს: მინიმუმ 2 დღე, რაც კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს მის მნისვნელობას და სარგებლობას. ადამიანს თითოეული სპორტული ქმედებისათვის სჭირდება „საწვავი“ ანუ ენერგია, რომელიც კალორიების წვის შედეგად მიიღება. თავად კალორიებს კი საკვებიდან ვიღებთ. ზრდასრულ მამაკაცს, რომელიც არ ეწევა მძიმე ფიზიკურ შრომას დღეში 2500-2700 კალორია სჭირდება, რაც შეეხება ქალს 2000-2200 კალორია. რაც უფრო დიდია ფიზიკური დატვირთვა, მით უფრო მეტი კალორია სჭირდება ადამიანის ორგანიზმს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზმი ჯერ დაისტრესება, შემდეგ კი - გადაიწვება, რაც საბოლოოდ უარყოფითი შედეგის მომტანია. პროფესიონალ სპორტსმენებს საშუალო მაჩვენებელზე ბევრად მეტი კალორია სჭირდებათ, სირთულეების გადასალახად. სწორედ კალორიებს უკავშირდება ყველასათვის საოცნებო წონის კლება. თუ თქვენ დღეში იმაზე მეტ კალორიას დახარჯავთ, ვიდრე მიიღებთ ეს უკვე ნაკლებ კილოგრამებს ნიშნავს. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია სწორი კვება. შედეგის მისაღებად „ჭანსაღი“ წონის კლება კვირეები მიმდინარეობს. მაგრამ ჩნდება კითხვა: როგორ ახერხებენ სპორტსმენები 5 დღეში - 10 კილოგრამის დაკლებას? პასუხი არის წყალი. მოკლე დროში სპორტსმენი ასრულებს რთულ ფიზიკურ ვარჯიშს, რის შედეგადაც დიდი რაოდენობით ოფლი გამოიყოფა. ამ პროცედურის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ასევე მაღალი ტემპერატურა. სწორედ ამიტომაა, რომ სპორტსმენები ვარჯიშის შემდეგ ეხვევიან ქსოვილებში და აცვიათ თბილი ტანსაცმელი. ეს თერმულობას უზრუნველყოფს და წყალიც ორმაგად გამოიყოფა. მაგრამ თუ კვებით იკლებენ დღეში 1 კილოს, ჭამენ 200 გრამ საკვებს, რასაც გამოშრობა ჰქვია. როდესაც სასურველ შედეგს იღებენ და მას სასწორზე აღბეჭდავენ, იწყებენ წყლის და საკვების მიღებას, რასაც აღდგენა ეწოდება. ფიზიკურ დატვირთვასთან ერთად, არანაკლებ მნისვნელოვანია თუ რა სახის საკვებისგან ვიღებთ ენერგიას. დღეს დღეობით მსოფლიო ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს - არაჯანსაღი კვება. შაქრისა და მარილის ჭარბი ოდენობა, ნახევარფაბრიკატები, გაზიანი სასმელები და ა.შ. ეს მოსახლეობის ყოველდღიურ რაციონს წარმოადგენს, როცა ამ საკვებს რიგი პრობლემების გამოწვევა შეუძლია. ამერიკის ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარკვეულ ვადებში აქვეყნებს, კვების სახელმძღვანელოს, რომელშიც რეკომენდაციები იქნება სწორი კვების შესახებ. სახელმძღვანელოში ყოველდღიური საკვებიპროდუქტები სქემატურად, თეფშზე იქნება გამოსახული. ერთ-ერთი რეკომენდაციით, ჯანმრთელი ადამიანის ყოველდღიური საკვების 30%-ს ბოსტნეული, 20%-ს ხილი, 30%-ს მარცვლეული, ხოლო დარჩენილ 20%-ს ცილოვანი პროდუქტები უნდა შეადგენდეს. ისეთ სპორტსმენებს, რომლებიც ჩვენს პლანეტას ახსოვს: მუჰამედ ალი-კასიუს კლეი, რომელმაც შეცვალა კრივის მიმდინარეობა; უსეინ ბოლტი- ყველაზე სწრაფი გარბენი; ლაშა ტალახაძე - პლანეტის ძლიერი მამაკაცი. არიან ადამიანები რომლებსაც ეკრძალებათ ფიზიკური დატვირთვა. ეს ან თანდაყოლილი დაავადების ან შეძენილი პრობლემის გამოა. მაგრამ არსებობს დაავადებები, რომელთა დამარცხების ერთ-ერთი ხელშემწყობი პირობა სპორტია. რიგი ხერხემლის პრობლემების დამარცხებაში ცურვა გვეხმარება, გულსისლძარღვთა და სისხლის მიმოქცევის პრობლემების შემთხვევაში - მსუბუქი კარდიო სირბილი. მაგრამ ეს ყოველივე შედეგის მომცემია ზომიერების ფარგლებში, ექიმის მეთვალყურეობით. ვარჯიშით წყალობით ორგანიზმში გამოიყოფა სხვადასხვა ჰორმონი. ერთ-ერთია ბედნიერების ჰორმონი, რომლიც სტრესს უბრალოდ ბლოკავს. ამ ყველაფრის წყალობით ვხდებით უფრო აქტიურები, თავდაჯერებულები და მიზანდასახულები. სპორტსმენის წარმატებას კი, ბევრი შრომა და ოფლის ღვრა სჭირდება, როგორც სპორტის ოსტატები ამბობენ.#feedcgrant Feedc Support #feedc #feedcnews #კულინარია #მეცნიერება #ჯანსაღიცხოვრება #სპორტი #ახალიამბები Feedc #sport
+6
Tbilisi Daily
Tbilisi · 1 week ago
კარანტინში ექიმი გოგონებს ავიწროებდა? - რა დასკვნა დადო ომბუდსმენმა
საქართველოს სახალხო დამცველმა ექიმის მხრიდან კარანტინში მყოფი ქალის მიმართ სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაადგინა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, ექიმმა, რომელთანაც ხელშეკრულება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჰქონდა დადებული, ქალის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედებები განახორციელა. საქმეში არსებული მასალების, მხარეების და მესამე პირების, მათ შორის, ექიმების გამოკითხვის და შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული პასუხების საფუძველზე, სახალხო დამცველი მივიდა დასკვნამდე, რომ სექსუალური შევიწროება გამოვლინდა სამივე ფორმით სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური ქცევით, რამაც ქალს დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი გარემო შეუქმნა. სახალხო დამცველმა სექსუალური შევიწროების დადგენის შესახებ რეკომენდაციით მიმართა ექიმს; ასევე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგსა და ჯანდაცვის სამინისტროს გაითვალისწინონ სექსუალური შევიწროების გამოვლენის რისკები და ექიმებს მიეწოდოთ ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობასთან დაკავშირებით. საქმე რომელზეც სახალხო დამცველი საუბრობს On.ge-მ სტატია 9 აპრილს მოამზადა. ქალი მარიამ ქ. ყვებოდა, რომ მარნეულის სასტუმროს კარანტინში გასინჯვის დროს ექიმმა იგი სექსუალურად შეავიწროვა. 29 წლის მარიამ ქ. საქართველოში ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნის გავლით 24 მარტს, დილით შემოვიდა. ის მარნეულის სასტუმროს კარანტინში მოათავსეს. მარიამი On.ge-სთან ამბობს, რომ მთელი დღის განმავლობაში არავის გაუსინჯავს და არც ტემპერატურა გაუზომეს, ექიმის კონსულტაცია კი ღამის საათებში შესთავაზეს. სპეციალისტი მის ნომერში საღამოს 10 საათისთვის შევიდა. თავდაპირველად კორონავირუსის სიმპტომების არსებობით დაინტერესდა, რაზეც მარიამმა უპასუხა, რომ არაფერი აწუხებდა. "საბაბი არ მიმიცია, რომ ჩემზე რამე განსაკუთრებული კვლევა ჩაეტარებინა. დაიწყო ყელის დათვალიერება, მერე სასუნთქი გზები უნდა გავსინჯოთო. გზადაგზა მეკითხებოდა, უი, რამდენი წლის ხარ, სად სწავლობ. ასე ღიად არ მაწვებოდა, მაგრამ ვგრძნობდი, რომ რაღაც ისე არა იყო. მერე მითხრა, ზედა უნდა გაიხადო, რომ სუნთქვა შევამოწმოთო. ეგ ჩვეულებრივ ამბად მივიჩნიე, მაგრამ თავი უკვე უხერხულად ვიგრძენი. ვუთხარი, ლიფს ჩავიცვამ და მოვალ-მეთქი", — ამბობს მარიამი. ის ჰყვება, რომ შემდეგ ექიმმა, გასინჯვის გაგრძელების მოტივით, ლოგინზე დაწოლა მოსთხოვა. მარიამის თქმით, კაცმა განუმარტა, რომ ზურგზე დაწოლა სახსრების შესამოწმებლად იყო საჭირო, რადგან სახსრების ტკივილი კორონავირუსის ერთ-ერთი სიმპტომია. "მაცვია უთხელესი ელასტიკი და მითხრა, რომ ეს ელასტიკიც უნდა გაიხადოო. ჩავიწიე ელასტიკი კოჭებამდე [...] შემოწმება დაიწყო ნეკნებიდან. ყველაზე დიდი ხანი საშოს არეში გაჩერდა. ზედ საშოზე ხელი არ დაუდია, მაგრამ ასე ჩაუყვა ბარძაყის გვერდებს. მერე გადმომატრიალა მუცელზე. საჯდომის ქვემოთაც ჩამიყო ხელები, მერე კოჭები და მუხლებიც გამისინჯა, ხელებზე არაფერი შეუმოწმებია. მითხრა, ღრმა სახსრების გამტარობაც გამოვიკვლიეთო", - ჰყვება მარიამი. მისივე თქმით, მთელი პროცესის განმავლობაში თავს უხერხულად გრძნობდა, ამიტომ აქეთ-იქით იყურებოდა და ელოდა, როდის დამთავრდებოდა შემოწმება. მარიამი იხსენებს, რომ ამის გამო ექიმმა ერთგვარი შენიშვნაც მისცა — უთხრა, რომ შემოწმების დროს მისთვის თვალებში შეეხედა და მზერა სხვა რამეზე არ გადაეტანა. მისივე თქმით, გასიჯნვის დროს ექიმმა რამდენჯერმა ჰკითხა, ცხოვრობდა თუ არა მარტო, რადგან იზოლაციაში გადასვლის შემდეგ მარტო უნდა ყოფილიყო: "ვუთხარი, რომ დედასთან ერთად ვცხოვრობდი და ის გადადიოდა. შემდეგ ნომერი ჩამაწერინა, როცა გინდა დამირეკე, გაწერილიც რომ იყოო. ბოლოს, ალბათ, ვერ მოითმინა და რომ გადიოდა, მითხრა, რომ მეუღლე ან შეყვარებული თუ გყავს, ხომ იცი, ორი კვირა არ უნდა ნახოო", — ამბობს მარიამი. მარიამი არ არის ერთადერთი, ვინც იგივე სასტუმროში, იმავე ექიმს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. On.ge ესაუბრა 17 წლის გოგოსაც, რომელსაც საჯაროდ ვინაობის გამხელა არ სურს. არასრულწლოვანი ჰყვება, რომ ექიმი მასთან ღამის 11 საათზე, გაუფრთხილებლად მივიდა. ანას (სახელი შეცვლილია) თქმით, კაცი მთლიანად ეკიპირებული იყო და ნომერში შესვლის დროს სახელითა და გვარით არ გაცნობია. "მითხრა, რომ წელს ზემოთ ყველაფერი გამეხადა. თავიდან ყელი და სუნთქვა შემიმოწმა, შემდეგ მითხრა დაწექიო. შარვალი გაიხადეო. თავიდან ოდნავ ჩავიწიე, თუმცა მთლიანად გამახდევინა. ძალიან უხერხულად ვიყავი, რადგან ასეთი შემოწმება არსად გამიგია. მითხრა, სახსრები უნდა შეგიმოწმოთო, რადგან ევროპაში ეს გამოეპარათ და ჩვენ არ უნდა გამოგვეპაროსო. როცა მუცელზე დავწექი, კინაღამ გადამიწია საცვალი და ძალიან უხერხულად მეხებოდა. შემდეგ ფეხზე ჩაასრიალა ხელები, ძალიან უხერხულად ვიყავი. სულ ირონიულად მელაპარაკებოდა, რატომ ნერვიულობ და ეგეთები. წასვლის წინ მითხრა, შეყვარებული თუ გყავს, დაგელოდოს ათი დღეო. იცინოდა", - ყვება ანა. 17 წლის გოგო ამბობს, რომ თავიდან ვერ გაიაზრა, რა ხდებოდა, რადგან გასინჯვა დიდხანს არ გაგრძელებულა. "შემდეგ მეგობრებს ვკითხე, ვინც მსგავსი პროცესი გაიარა და ასეთი არავის გადახდენია. თავიდანვე მივხვდი, რომ არ იყო სწორი", - ამბობს ის. მარიამისგან და ანასგან განსხვავებულად გასინჯა იმავე ექიმმა სხვა პაციენტი. ნათია (სახელი შეცვლილია), რომელიც კარანტინში შვილთან ერთად იყო, On.ge-ს უყვება, რომ კაცს მისთვის სახსრები არ შეუმოწმებია და ფილტვების გასინჯვის დროს არც სამოსის გახდა მოუთხოვია. მისი თქმით, ექიმმა მხოლოდ კოჭები, მუხლები და ხელები შეუმოწმა. მისი მცირეწლოვანი შვილი, რომელსაც ეძინა, ექიმს საერთოდ არ გაუსინჯავს. მარიამ ქ. უკვე თბილისშია, თვითიზოლაციაში. მარნეულის სასტუმროდან დაბრუნების შემდეგ მან სახალხო დამცველს მიმართა. ომბუდსმენის აპარატში საკითხის მოკვლევა უკვე დაწყებულია და დაუკავშირდნენ ექიმსაც, თუმცა მისგან ოფიციალური პასუხის შესახებ ჯერ უცნობია. ამასთან, სახალხო დამცველის აპარატმა მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროსა და სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს. ომბუდსმენის მოადგილე, ეკა სხილაძე On.ge-სთან აღნიშნავს, რომ ექიმების მხრიდან პაციენტების სექსუალური შევიწროების შესახებ მიმართვიანობა იშვიათია. "ჩვენი მთავარი ტენდენცია მაინც სამუშაო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას უკავშირდება", - ამბობს ის. სხილაძე აღნიშნავს, რომ სექსუალური შევიწროება ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა, თუმცა მომართვიანობა ზოგადადაც დაბალია, მთავარ გამოწვევად კი კვლავ საზოგადოების დამოკიდებულება რჩება. ექიმის მხრიდან პაციენტის სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმაციას გამოეხმაურა ჯანდაცვის სამინისტრო. უწყებაში ამბობენ, რომ კაცი სამინისტროს ან გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომელი არ არის, თუმცა არ აკონკრეტებენ, როგორ მოხვდა ის კარანტინის ზონაში. მათი ინფორმაციით, საქმეს აკვირდებიან და გამოძიების შემდეგ შესაბამისი რეაგირება ექნებათ. On.ge დაუკავშირდა ექიმს, რომელსაც ორი ქალი სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. ის ადასტურებს, რომ 24 მარტს მარნეულში მარიამ ქ. გასინჯა, თუმცა ბრალდებებს უარყოფს. მისი თქმით, გაიდლაინით იხელმძღვანელა და ყველა პაციენტი ერთნაირად შეამოწმა. 31 წლის კაცი მიუთითებს, რომ პაციენტს შეეძლო პროცედურაზე უარი ეთქვა. "სახსრებში შევამოწმე, ფილტვებში მოვუსმინე, ტემპერატურა გავუზომე, გამოვკითხე... სახსრებზე ხელით გავსინჯე, ერთი დადებით. დავადე, გტკივა? არა. "ვსიო". მეტი რა უფლება მაქვს ხელი მოვკიდო ზედმეტად... რაღაცაზე ხომ უნდა მომეჭირა ხელი, რომ მეთქვა? მე გავსინჯე მენჯ-ბარძაყის სახსარი, მუხლების სახსარი, ხელის სახსარი, თითის დადებით... ინტიმურ ადგილებში არ შევხებივარ, ინტიმურ ადგილებში არაა სახსარი", - ამბობს ექიმი. წყარო: On.ge ექიმი კარანტინი სექსუალურიშევიწროება TbilisiDaily
Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 weeks ago
ჯანსაღი კვება – ოქროს წესი ზედმეტი წონის მოსაშორებლად
ჯანსაღი კვება არამხოლოდ წონის გაკონტროლებისთვის, არამედ, პირველ რიგში, ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად არის აუცილებელი. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, კონკრეტული პროდუქტები დღის რომელ მონაკვეთში მივირთვათ. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე თუ რა გვინდა, არამედ უნდა ვიფიქროთ იმაზე თუ რა ესაჭიროება ჩვენს ორგანიზმს. ჯანსაღი კვება არის ყველაზე ეფექტური გზა წონაში დასაკლებად ისე, რომ შიმშილის გრძნობა არანაირად არ გაწუხებს. სწორი და ჯანსაღი კვების მიმდევრობა მაინც შეიძლება იყოს საკმაოდ მარტივი და პირდაპირი. კვების რაციონი რომელიც შედგება ძირითადად სახამებლიანი საკვებით, უხვად მოიცავს ხილსა და ბოსტნეულს, ზომიერად ცილით მდიდარ საკვებს, როგორიცაა ხორცი, თევზი და პარკოვანი კულტურები, რძეს და ზოგიერთ რძის პროდუქტს და მცირე რაოდენობით ცხიმებს, მარილსა და შაქარს, მოგცემთ ყველა საჭირო მინერალს და საკვებ ნივთიერებას რაც თქვენს ორგანიზმს სჭირდება.ენდოკრილოგები ამბობენ, რომ სასურველია: ყოველი კვების წინ, ნახევარი საათით ადრე, ორ ჭიქამდე წყალი მივიღოთ; საკვები დღეში 4-ჯერ და საათობრივად მივიღოთ; შუალედები ყოველი ულუფის მიღებას შორის 3-დან 3,5 საათამდე უნდა იყოს; უმჯობესია, კვების დროს დავნაყდეთ, ვიდრე შუალედებში წავიხემსოთ საუზმეზე რა პროდუქტებს მიიღებთ, ეს აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, მაგრამ უმჯობესია, შედარებით მსუბუქად და კალორიულად მიირთვათ. ენდოკრინოლოგი არ გირჩევთ, დილით შემწვარი, ცხიმებით დატვირთული პროდუქტები ან მაიონეზი მიიღოთ. ენდოკრინოლოგი გირჩევთ, დილით სასურველია ბურღულეულის, წიწიბურას, მოხარშული კვერცხის, რძის პროდუქტების, ბუტერბროდის მიღება კარაქითა და ყველით, ან ცოტა თაფლით. უპირატესობა მიანიჭეთ მარტივად მოსამზადებელ კერძებს რადგან ვთანხმდებით იმაზე, რომ არ გვსურს, ჩვენი თავისუფალი დროის სამზარეულოში გატარება, ამიტომ უმჯობესია მარტივი მეთოდებით ვიხემძღვანელოთ. ერთ-ერთი ასეთი ალტერნატივაა ქოთანში მომზადებული საკვები, რაც საშუალებას მოგცემთ კერძი მეორე დღისთვსაც შევინახოთ. ქოთანში მომზადებული, ყველაზე გავრცელებული კერძი, მზადდება ბოსტნეულითა და სანელებლებით, რომლებიც თქვენი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია. მაგალთად, როგორიცაა ლობიო ქოთანში. ბოსტნეული ისეთ ცილებს შეიცავს, რომელიც ორგანიზმს მთელი დღის განმავლობაში არა ერთი საჭირო ვიტამინით ამარაგებს. მსგავსად მომზადებული კერძი დაუჯერებელ შედეგს მოგცემთ და ის ფაქტი, რომ დღეებს ფიტნეს ცენტრში არ ატარებთ ყველასთვის დაუჯერებელი და რთულად წარმოსადგეი იქნება. აქციეთ თქვენი კვება მხიარულებად მოდი ვაღიაროთ, რომ განწყობა ყველა საქმეში მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით არც საკვების მომზადებაა გამონაკლისი. თუ ჩვენი კერძი მხოლოდ სალათის ფურცლებისა და პომიდორისგან შედგება, რა თქმა უნდა, ეს მოსაწყენია, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს ცოტა ნუშს, წიწაკას ან რამდენიმე სახის სხვა ჯანსაღ პროდუქტსაც დავუმატებთ, იმის განცდაც კი გაგვიჩნდება, რომ ხელოვნების ნიმუში შევქმენით. აქციოთ კვება მხიარულებად, დაგეხმარებათ, დაემშვიდობოთ არასასურველ კილოგრამებს ისე, არ გაგიჩნდეთ გაცდა იმისა, რომ საკუთარ თავს რამე აუკრძალეთ. დაამატეთ ხილი ან ბოსტნეული თქვენი კვების რაციონს. ალბათ გსმენიათ, რომ აუცილებელია დღეში ცხრა განსხვავებული პროდუქტით კვება. ეს, რა თქმა უნდა, გაცილებით მარტივად ჟღერს, ვიდრე ამ ყველაფრის რეალობად ქცევაა. სწორედ ამიტომ, გეტყვით, რომ მინიმუმ ერთი ხილისა ან ბოსტნეული დამატება თქვენი კვების რაციონში, საუკეთესო შედეგს მოგცემთ. სცადეთ საუზმეზე მიირთვათ ხილი, ხოლო ბოსტნეული ლანჩსა და ვახშამზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინება, დაგეხმარებათ, მინიმალურ დროში მიიღოთ ორგანიზმისთვის საჭირო ვიტამინები. ავტორი: Prime Time
ნამდვილი ფერები მსოფლიოზე
Tbilisi · 4 days ago
ეკოლოგია
თვითონ ეს ტერმინი, რომელიც გარემოს დაცვის აღსანიშნავად გამოიყენება ბერძნული სიტყვაა (Oikos - სახლი, გარემო; Logos - შეცნობა) და გარემოს შესწავლას გულისხმობს. იმ გარემოსი რომელსაც ადამიანი დღესაც, 21-ე საუკუნეშიც დიდ ზიანს აყენებს. უამრავ წყაროში გვხვდება ინფორმაცია, იმის შესახებ თუ რა საფრთხის შემცველია მისდამი უყურადღებობა და უდიერი მოპყრობა. მაგრამ ადამიანები არ ითვალისწინებენ წარსულ გამოცდილებას და მაინც არ დგამენ მკვეთრ ნაბიჯებს. რა იგულისხმება მკვეთრ ნაბიჯებში? ჰაერის, ნიადაგის, წყლის დაბინძურება და სხვა. ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად მკვეთრი და კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. ავიღოთ ჩვენი ქვეყანა, ყველა ვხვდებით რომ, თუ არსებულ ეკოსისტემას არ გავუფრთხილდებით ყველაზე ბრუტალურ შედეგს მივიღებთ, რომელთა შორის უმძიმესი ცოცხალი არსებების განადგურება მათ შორის ადამიანის. სიმართლეს რომ თვალი გავუსწოროთ ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, ჩვენი უმოქმედობით. მაგალითისთვის ავიღოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა დაავადებებით გარდაცვლილთა სტატისტიკა: სიმსივნე - 35 394 ადამიანი; სასუნთქი სისტემის დაავადებები - 13 893 ადამიანი, სისხლის მიმოქცევის პრობლემები - 101 775 ადამიანი. როგორც კვლევები ამბობენ ზემოთ აღნიშნულ დაავადებებს, კავშირი აქვთ გარემოზე უდეირ მოპყრობასთან და ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი, ამ დაავადებებისა ესაა. ისიც აღსანიშნავია, რომ საქართველო ჰაერის სისუფთავის ინდექსით 109-ე ადგილს იკავებს. სუფთა ჰაერის პირველი მტერი კი ავტომობილებიდან და ქარხანა-დანადგარებიდან გამოყოფილი გამონაბოლქვია. ნივთიერებები, როგორიცაა: მტვრის მყარი ნაწილაკები; NO2(აზოტის დიოქსიდი); SO2(გოგირდის დიოქსიდი) PM-2.5,PM-10 ერევა იმ ჰაერს რომლსაც ჩვენ ვსუნთქავთ. და მაინც რა პრობლემებს იწვევს ? ის გამომწვევია ისეთი პრობლემებისა, როგორიცაა: სიმსივნე, თვალის გაღიზიანება, ბრონქიტი, სუნთქვის გახშირება, სასუნთქი სისტემის დაზიანება, სიმძიმის შეგრძნება გულმკერდის არეში, რესპირატორული ინფექციებისადმი მაღალი მგრძნობელობა და სხვა. თუმცა ამის მიუხედავად, ქვეყანაში მაინც მიმდინარეობს „დიზელზე“ მომუშავე ავტომობილების გადაადგილება და უფილტრო ქარხნების ფუნქციონირება. უამრავმა სახელმწიფომ დაიწყო ელექტროავტომობილებზე და ველოსიპედებზე გადაჯდომა. მაგალითად: მსოფლიოში პირველად, ავსტრიის ქალაქ ბაირონ ბეიში უნდა მოხდეს 100%-ით მზის ენერგიაზე მომუშავე მატარებლის ამუშავება. „SunMan”-ის მზის პანელები დამონტაჟებულია მატარებლის სახურავზე, რომელიც გამოიმუშავებს ენერგიას, 77კვ/სთ. მატარებლის ელემენტებს დაახლოებით იგივე შესაძლებლობის სიმძლიერე აქვს, რაც „ტესლას S“ მოდელს და დატენვა ჰყოფნის 12-დან 15-მდე მარშუტის შესრულებას. ამასთანავე იგი ინაზღაურებს დახარჯული ენერგიის 25%-ს. თავდაპირველად მატარებლით მოსახლეობა მხოლოდ შაბათ-კვირას ისარგებლებს, მაგრამ იანვრიდან ის სრული დატვირთვით დაიწყებს მუშაობას. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, იმისა თუ როგორ ებრძვის განვითარებული სახელმწიფო ჰაერის დაბინძურებას. ის ხომ მხოლოდ დაავადებების გამომწვევი არა. დაბინძურებული ჰაერი ტემპერატურის მატების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია, რაც თავის მხრივ იწვევს ყინულის საფარის დნობას და ხანძრებს. მაგ: 1972 წლის შემდგომ, გრენლანდიის ყინულის საფარის დნობამ, ზღვის დონის 1,27 სმ-ით აწევა გამოიწვია. აპრილში გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, სტატისტიკის ნახევარი გასულ რვა წელზე მოდის. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, ვარაუდობენ რომ, დანიის ყინულოვანი საფარი 1000 წელიწადში გადნება, რაც წყლის 27მ-ით მომატებას გამოიწვევს. დანიის მეტეოროლოგიური ინსტიტუტის კლიმატოლოგი, რუთ მოტარამი ამ ქრონოლოგიას ეჭვის თვალით უყურებს და თვლის, რომ ტემპერატურის 1,5-2 გრადუსით მომატების შემთხვევაში, დადგება წერტილი რომლის, იქითაც გრენლანდიის ყინულოვანის საფარის შენარჩუნება შეუძლებელი გახდება. დნობის პროცესი ასევეა აჩქარებული დედამიწის მეორე მხარეს, ანტარქტიდაზე. გასული 10 წლის განმავლობაში კონტინენტი ყოველწლიურად 252 მილიარდ ტონა ყინულს კარგავდა, რაც შეეხება გრენლანდიას, ის წელიწადში 286 მილიარდ ტონას. ამ ციფრების ნაწილი ახერხებს განმეორებით გაყინვას, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის წყლის დონის დასაწევად. ანტარქტიდისა და გრენლანდიის ყინულოვან საფარში თავმოყრილია მსოფლიო მტკნარი წყლის 99%. მათი გადნობის შემთხვევაში ხმელეთის დიდი ნაწილი დაიფარება წყლით, მაგ: ფლორიდის შტატი. მეორე უდიდესი პრობლემა რასაც ტემპერატურის მატება იწვევს ხანძრებია. იმის გამო რომ ტემპერატურა ხშირად მატულობს, დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში ხშირია ხანძრები, რაც საგრძნობლად ამცირებს ტყით დაფარული ხმელეთის ნაწილს. მცენარეების მიერ გამოყოფილი ჟანგბადი ეხმარება ტემპერატურას დაწეევაში, ადამიანებს კი არსებობაში. აქვე აღსანიშნავია ცხოველები, რომლრბიც ამ ხანძრებს ეწირებიან და უამრავი სახეობა საფრთხის წინაშე დგას. იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ თუ რამხელა უბედურება მოაქვს ხანძარს გავიხსენოთ, 2019 წელს მომხდარი ხანძარი ამაზონის ჯუნგლებში. „დედამიწის ფილტვებად“ წოდებული ტყის მასივის დაწვამ, რომელიც ტერიტორიული განაწილებით 9 სახელმწიფოს აერთიანებს(,ბრაზილია, პერუ, ვენესუელა, ეკვადორი, ბოლივია, გაიანა, სურინამი, საფრანგეთის გვიანა) უდიდესი ზიანი გამოიწვია თავისი მაშტაბებით. ამ ხანძრის დროს განადგურდა ათასობით ხე და დაიღუპა უამრავი ცხოველი. ეს ერთადერთი შემთხვევა არა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხშირად ვიგებთ, ამა თუ იმ ტყის დაწვის შესახებ ამბებს, რაც დიდი საფრთხის წინაშე გვაყენებს ჩვენ. განსაკუთრებული პრებლემა იქმნება ახალი ხე-მცენარეების გაზრდაში, რადგან იმისათვის, რომ მიწის დამწვარი ნაწილი აღდგეს და ის კვლავ ნაყოფიერი გახდეს მათ გასაზრდელად წლები საჭირო. ზემოთ აღნიშნულ პრობლემებთან ერთად, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ოზონის პრობლემა, რომელიც არა ნაკლები ზიანის მომტანია. ოზონი უფერო გაზის ერთობაა, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ნაწილია. ის ქიმიურად აქტიური ნივთიერება, რომელიც თავის მხრივ მარტივად რეაგირებს სხვა ნივთიერებებზე. დედამიწის ზედაპირთან ახლოს მომხდარი რეაგირება, იწვევს მცენარის სიცოცხლის და ფილტვის ქსოვილების დაზიანებას, რადგან ეს რეაგირება რეზინის გახეთქვას ჰგავს. ის ასევე შთანთქავს მზის მავნე კომპონენტებს, რომლებიც „ულტრაიისფერი გამოსხივების“ სახელითაა ცნობილი. მისი ამგვარი ქმედება იცავს ცოცხალ ორგანიზმებს. მაგრამ სამწუხაროდ ქლოროფუეროკარბონების მსგავსი აირების გამო მოხდა მისი მოლეკულური სტრუქტურის დარღვევა, რამაც გამოიწვია მასში ღრმულის წარმოქმნა. ყოველწლიურად, ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, სამხრეთ ნახევარსფეროში, გაზაფხულზე, ქიმიური რეაქციები, რომლებიც შეიცავენ ქლორსა და ბრომს, სამხრეთ პოლარულ რეგიონში ოზონს სწრაფად და სასტიკად ანადგურებენ. მისი განადგურება ცოცხალი ორგანიზმებისათვის ფატალური შედეგის მომცემია. მისი არ არსებობით მოხდება დედამიწაზე ულტრაიისფერი სხივების მოხვედრა. მეცნიერების თქმით მან შეიძლება გამოიწვიოს: ორგანიზმების დნმ-ს ცვლილება, კანის კიბო უმწვავესი ფორმით და ადამიანების სიკვდილი. ადამიანებიის ქმედებებით ჩვენ უფრო ვასწრაფებთ ამ პროცესს, მაგრამ არსებობს კვლევები, რომელთა თქმითაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ პროცესის მიმდინარეობა შემცირებულია. მსოფლიო ამ პროცესის უფრო შესამცირებლად ატარებს სხვადასხვა პრევენციებს. ერთ-ერთი ასეთი პრევენციაა: ელექტროავტომობილების მასიური გამოყენება და გამონაბოლქვის შემცირება. ეკოსისტემის უკეთ დასაცავად ადამიანებმა უნდა ვიზრუნოთ მასზე, ნებისმიერი ხერხით რომელიც მისი გადარჩენისთვის იქნება საჭირო. ერთ-ერთი ასეთი ხერხია ნარჩენების გადამუშავება. რომლის მეშვეობითაც მოვახერხებთ გარემო დავიცვათ დაბინძურებისგან. ეს პროცესი დაწყებულია რიგ სახელმწიფოებში, რომელთა შორისაც საქართველოა. მაგრამ ამ შესანიშნავ საქმეში ჩვენ თითოეულმა ადამიანმა უნდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი, თუნდაც გარემოში ნარჩენების არ დაყრა.#feedcgrantFeedc Feedc Support #ჯანსაღიცხოვრება #მეცნიერება #ასტროლოგია #ეკოლოგია#feedc#newsonfeedc#feedcproject#ჩემიქალაქიმკლავს
+8