20 Views
Natia Imerlishvli
Lagodekhi · 11 months ago

საოცარი დილა გამითენდა ?

ოქტომბრის თვრამეტია დღეს და ეს სილამაზე დავინახე ??

P.s.30 წლის ვარ და ასეთი რამ არასოდეს მინახავს. ?

My photo ?


Natia Imerlishvli
Lagodekhi · 11 months ago
18
Write a comment