Current News
Tbilisi · 11 months ago

ვახუშტი მენაბდე - მთავარი საკითხი, რომელზეც ჩვენ დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ, კენჭისყრის დღეს ამომრჩევლის ნების გამოვლენის კონტროლია


ვახუშტი მენაბდე - მთავარი საკითხი, რომელზეც ჩვენ დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ, კენჭისყრის დღეს ამომრჩევლის ნების გამოვლენის კონტროლია
www.interpressnews.ge
Current News
Tbilisi · 11 months ago
8
Write a comment