2 votes
0 comments
0 shares
Save
"ჩახუთულ დერეფანში ხალხი 6-8 საათი დგას რიგში და სულს ღაფავს. სკამიც არ არის..."
334 reads
Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 days ago
სტატიის წასაკითხად დააჭირე გაგრძელებას
or
By continuing you agree to Feedc’s Terms of use and Privacy Policy

ჟურ­ნა­ლის­ტი და­ვით ნი­კუ­რა­ძე სარ­ფის სა­სა­ზღვრო გამ­შვებ პუნ­ქტზე არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბი­სა და შექ­მნი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ ფე­ის­ბუქ-ჯგუფ "მოგ­ზა­ურ­თა კლუბ­ში" წერს:

"რას უნდა ელო­დოთ სარფში და ღირს თუ არა ორ­ჯერ და­ფიქ­რე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლა­ზე, თუკი ეს სა­სი­ცო­ცხლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ არის. გუ­შინ ჩა­მო­ვე­დი სტამ­ბო­ლი­დან. მგზავ­რო­ბა სტამ­ბო­ლის აე­რო­პორ­ტი­დან ტრაბ­ზო­ნამ­დე იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი. ბორტზე და­ა­რი­გეს პა­ტა­რა პა­კე­ტე­ბი, რომ­ლებ­შიც პირ­ბა­დე და ხე­ლის სა­ნი­ტა­ი­ზე­რი იდო. თვითმფრი­ნა­ვი - მგზავ­რე­ბით სავ­სე. გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და რო­გორც კი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრებს გაც­დე­ბით, ნა­ხავთ, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად ცხოვ­რო­ბენ: და­დი­ან, მოგ­ზა­უ­რო­ბენ, რეს­ტორ­ნებ­ში სხე­დან და სი­ცო­ცხლეც უხა­რი­ათ. ყველ­გან აღ­დგე­ნი­ლია რე­ი­სე­ბის უმე­ტე­სო­ბა და ადა­მი­ა­ნე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან.

ტრა­პი­ზო­ნი­დან სარ­ფამ­დე ტაქ­სი 80$ ღირს. ტა­რი­ფი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად დად­გე­ნი­ლია. მგზავ­რო­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 2 სა­ათს გრძელ­დე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ გა­დახ­და რო­გორც დო­ლა­რით, ასე­ვე მისი ექ­ვი­ვა­ლენ­ტუ­რი კურ­სით ლი­რა­ში. მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტია ტრაბ­ზო­ნის ავ­ტო­სად­გურ­ში წას­ვლა, იქი­დან ავ­ტო­ბუ­სით ხო­ფამ­დე და ხო­ფა­დან ტაქ­სით. სარ­ფის სა­ზღვარ­ზე, თურ­ქულ მხა­რეს სი­ცა­რი­ე­ლე იყო. სწრა­ფად გა­ვი­ა­რეთ სა­პას­პორ­ტო კონ­ტრო­ლი, სა­ბა­ჟო შე­მოწ­მე­ბა და დე­რეფ­ნით გა­და­ვე­დით ქარ­თულ მხა­რეს. გა­მიკ­ვირ­და, ადა­მი­ა­ნე­ბი რომ ვერ და­ვი­ნა­ხე. არა­და, ვი­ცო­დი, ქარ­თვე­ლე­ბი ამ გზით ბრუნ­დე­ბი­ან.

ჩა­ვე­დით ქვე­მოთ და, რა თქმა უნდა, დაგ­ვხვდა დიდი რიგი, რო­მე­ლიც არ იძ­ვრო­და. უკონ­დი­ცი­ო­ნე­რო, ჩა­ხუ­თულ დე­რე­ფან­ში (აჭა­რის ნეს­ტი ხომ გახ­სოვთ ყვე­ლას?) ხალ­ხი 6-8 სა­ა­თი დგას რიგ­ში და სულს ღა­ფავს. სკა­მიც არ არის სად­მე, რომ ჩა­მოჯ­დე.

ცოტა ხანს მეც ვი­დე­ქი, შემ­დეგ ყვე­ლას ბო­დი­ში მო­ვუ­ხა­დე და ური­გოდ გა­ვე­დი. ფი­ზი­კუ­რად ვერ ვიდ­გე­ბო­დი უფრო მეტ ხანს იმ რიგ­ში, რად­გან სა­ა­ვად­მყო­ფო­დან მოვ­დი­ო­დი და იმის გამო, რომ ვი­ღა­ცამ არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვოს, ახ­ლა­დო­პე­რი­რე­ბულ და ყელ­ზე სტე­რი-სთრი­ფე­ბით გა­დას­კო­ჩილ ჭრი­ლო­ბას იმ ნესტსა და უბე­დუ­რე­ბა­ში ვერ გა­ვიხ­სნი­დი. ისე­დაც წურ­წუ­რით ჩამ­დი­ო­და სახ­ვევ­ში ოფლი. გინ­და არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვე და გინ­და ყირა გა­ჭი­მე, მაგ­რამ not over my dead body! არა მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის ასე­თი ჯო­ჯო­ხე­თის შექ­მნის ხარ­ჯზე!

ხალ­ხი გა­გე­ბით შეხ­ვდა ჩემს ური­გოდ წას­ვლას. ვნა­ხე ნაც­ნო­ბიც, რო­მე­ლიც ჩემ­ზე ბევ­რად ადრე იყო მი­სუ­ლი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით თქვა, რომ იმ რიგ­ში კი­დევ 6 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში იდგა.

ეტყო­ბა, რთუ­ლი მი­სახ­ვედ­რია, რომ კი­დევ 2 ექი­მი და კი­დევ 2 მე­სა­ზღვრე და­ა­მა­ტო, რომ ისე­დაც გამ­წა­რე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი იმ ჩა­ხუ­თულ დე­რე­ფან­ში არ ამო­გუ­დო.

რამ­დე­ნია ჩემ­ნა­ი­რი, რო­მე­ლიც სამ­კურ­ნა­ლოდ მი­დის და მო­დის? რის­თვის და ვის­თვის არის და­ხუ­რუ­ლი ეს სა­ზღვრე­ბი?

პ.ს. სა­ქარ­თვე­ლო­დან გას­ვლა ად­ვი­ლი იყო. თურ­ქე­ბი მხო­ლოდ პას­პორ­ტს ამოწ­მე­ბენ და სა­ზღვა­რი ღია აქვთ. დიდი მად­ლო­ბა მინ­და ვუ­თხრა სარ­ფის სა­კონ­ტრო­ლო გამ­შვებ პუნ­ქტზე 19 ივ­ლისს მო­მუ­შა­ვე ქარ­თველ მე­სა­ზღვრე პო­ლი­ცი­ე­ლებს, რომ­ლებ­მაც ძა­ლი­ან სწრა­ფად გა­მა­ტა­რეს, შემ­დეგ თა­ვად­ვე მი­მა­ცი­ლეს თურ­ქულ სა­ი­მიგ­რა­ცი­ომ­დე და ისიც მი­თხრეს, რომ არა­ფერ­ზე ვი­დარ­დო, რად­გან თურ­ქეთ­ში ექი­მე­ბი სას­წა­უ­ლებს ახ­დე­ნენ".


Tbilisi Daily
Tbilisi · 3 days ago
2
Write a comment
0