13 votes
comments
shares
Save
104 reads
Natia Imerlishvli
Lagodekhi · 5 months ago

დილამშვიდობის

My photo

#photo

ცხოვრებაც წელიწადის დროების მსგავსია: ზამთარს ყოველთვის ლამაზი გაზაფხული მოსდევს და გულში ჩაბუდებულ სიცივეს, ერთიანად ალღობს მზის თბილი სხივები...


Natia Imerlishvli
Lagodekhi · 5 months ago
13
Write a comment