ფილმი “პარაზიტი” ნახეთ? რას ფიქრობთ?
181 Views
Nico Kvara
Tbilisi · 6 months ago

ახლა ვუყურებ

Amirani

-ში

#movie #movies #parasite #moviefeed
Nico Kvara
Tbilisi · 6 months ago
12
Write a comment