ენერგეტიკისა და სასმელი წყლის კომუნალური მომსახურების კომპანიებს კომპენსაციების გადახდა დაევალათ
41 Views
სემეკი Gnerc
Tbilisi · 6 months ago

სემეკის მიერ შემუშავებულია მომსახურების ხარისხის სტანდარტები, რომლებიც შესასრულებლად სავალდებულოა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის კომპანიებისათვის.

კონკრეტული აბონენტის მომსახურებისას მომსახურების სტანდარტის დარღვევის გამო, კომპანია აბონენტს უხდის კომპენსაციას.

მომსახურების ხარისხის სტანდარტები განსაზღვრულია სემეკის შესაბამისი წესებით.

#newss
სემეკი Gnerc
Tbilisi · 6 months ago
7
Write a comment