თვითიზოლაციაზე მონიტორინგი და ზედამხედველობა მკაცრდება
56 Views
Coronavirus Live
Tbilisi · 6 months ago

მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მიერ თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის წე­სე­ბის დაც­ვა­ზე მო­ნი­ტო­რინგს აწარ­მო­ებს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ცენ­ტრე­ბი და სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცია.

#coronavirus #coronaviruslive
Coronavirus Live
Tbilisi · 6 months ago
8
Write a comment
Similar Posts