რას მოიცავს და ნიშნავს საგანგებო მდგომარეობა
61 Views
Lasha Lasha
Kutaisi · 6 months ago

საგანგებო მდგომარეობა დღეს დღეისობით არის მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კორონა ვირუსის, კოვიდ 19 -ის გამო, რამაც გამოიწვია ასევე პანდემია.

დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გადააგზავნის პრეზიდენტთან მოთხოვნას საგანგებო მდგონარეობის გამოცხადების შესახებ.ბრიფინგით მინართა უკვე.

რას შეიცავს საგანგებო მდგონარეობა და რისი უფლება ექნება მთავრობას:

1. შემოიღოს ქვეყანაში მოქალაქეთა შესვლისა და გასვლის განსაკუთრებული რეჟიმი;

2.აუცილებლობის შემთხვევაში შეუზღუდოს მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს თავისუფალი გადაადგილების უფლება;

3.აუკრძალოს მოქალაქეებს თავიანთი საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ადგილსამყოფლის დატოვება სათანადო ნებართვის გარეშე;

4.საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ტერიტორიაზე აკრძალოს კრებების, მიტინგების, ქუჩის მსვლელობებისა და დემონსტრაციების, აგრეთვე სანახაობრივი, სპორტული და სხვა მასობრივი ღონისძიებების მოწყობა;

5.აკრძალოს გაფიცვების მოწყობა;

შემოიღოს კარანტინი და განახორციელონ სხვა სავალდებულო სანიტარიულ-ეპიდემია საწინააღმდეგო ღონისძიებანი;

6.კანონმდებლობის შესაბამისად კონტროლი დააწესოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე;

შემოიღოს კავშირგაბმულობის საშუალებებით სარგებლობის განსაკუთრებული წესები;

7.შეზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა და გასინჯონ ისინი;

8.შემოიღონ კომენდანტის საათი.

#politics #news
Lasha Lasha
Kutaisi · 6 months ago
1
Write a comment