დღეიდან ქელეხი, ქორწილი და სხვა მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება იკრძალება
1900 Views
Tbilisi Daily
Tbilisi · 6 months ago

მთავრობის მიერ ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ მიღებულ დადგენილების თანახმად დღეიდან ქელეხი, ქორწილი და სხვა მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება იკრძალება.

ეს აკრძალვა 21 აპრილამდე მოქმედებს.

დადგენილების თანახმად:

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით იკრძალება „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეკრება ან/და მანიფესტაცია;

იკრძალება საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა 10 პირზე მეტი რაოდენობით. ამ მუხლის მიზნებისთვის საჯარო სივრცე არის როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ არსებული ნებისმიერი ადგილი, თუ იგი არ წარმოადგენს კერძო პირთა საცხოვრებელ მიზნებისთვის გამოსაყენებელ ადგილს;

იკრძალება ისეთი სოციალური ღონისძიებები, რომელიც დაკავშირებულია 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის შეკრებასთან (მაგ: ქელეხი, ქორწილი და სხვა მსგავსი ღონისძიებები).

#კორონავირუსი #აკრძალვები #ქელეხი #ქორწილი #დარჩისახლში #tbilisidaily
Tbilisi Daily
Tbilisi · 6 months ago
9
Write a comment