შესაძლოა, ზეგისთვის 5 ახალი გამოჯანმრთელებული დაგვემატოს - მარინა ენდელაძე
159 Views
Keso Bigvava
Tbilisi · 6 months ago

კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ორი პა­ცი­ენ­ტის პირ­ვე­ლა­დი ტეს­ტის შე­დე­გე­ბი უარ­ყო­ფი­თია. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ბოქ­სი­რე­ბუ­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­ძღვა­ნელ­მა, მა­რი­ნე ენ­დე­ლა­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

მა­რი­ნა ენ­დე­ლა­ძე - კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 4 ახა­ლი პა­ცი­ენ­ტი აშშ-იდან ჩა­მო­ვი­და, მათ შო­რის ერთი 15 წლის ბავ­შვია

"ამ­ჟა­მად ჩვენ­თან არ­სე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი­დან ორი არის ძა­ლი­ან მძი­მე" - მა­რი­ნა ენ­დე­ლა­ძე

მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გაგ­ზავ­ნი­ლია კი­დევ სამი პა­ცი­ენ­ტის პირ­ვე­ლა­დი ანა­ლი­ზი.

და­გე­გი­ლია გან­მე­ო­რე­ბი­თი ტეს­ტი­რე­ბა, დღეს გაგ­ზავ­ნი­ლია სამი. ვე­ლო­დე­ბით პა­სუ­ხებს, ასე­ვე ორზე, პირ­ვე­ლა­დი კვლე­ვით მი­ვი­ღეთ უარ­ყო­ფი­თი. ხვალ გა­ვაგ­ზავ­ნით, ანუ შე­საძ­ლოა, ზე­გის­თვის 5 ახა­ლი გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი დაგ­ვე­მა­ტოს“,- გა­ნა­ცხა­და ენ­დე­ლა­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სულ 8 პა­ცი­ენ­ტია გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი. და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კი 61-მდე გა­ი­ზარ­და.

#კორონავირუსი #დარჩისახლში #სიახლეები
Keso Bigvava
Tbilisi · 6 months ago
93
Write a comment