ნატოს წევრი ქვეყნები საქართველოსა და უკრაინისთვის მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებებზე შეთანხმდნენ

ByTv Imedi1 Jan, 1
ByTv Imedi1 Jan, 1