ეპიდემიის დროს საფიქრალი

ByIrina Toronjadze1 Jan, 1
თანასწორობა გულისხმობს ქალის და კაცის ინდივიდუალური სპეციფიკის გათვალისწინებით,მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების და პირობების მიცემას.
ByIrina Toronjadze1 Jan, 1