საქართველოში კორონავირუსისგან 60 ადამიანი გამოჯანმრთელდა
282 Views
Keso Bigvava
Tbilisi · 5 months ago

სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან 60 ადა­მი­ა­ნია გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მთავ­რო­ბის მიერ შექ­მნილ სპე­ცი­ა­ლურ ვებ-გვერ­დზე stopcov.ge-ზე არის გან­თავ­სე­ბუ­ლი. კა­რან­ტი­ნის რე­ჟიმ­შია 4856 ადა­მი­ა­ნი, ხოლო სტა­ცი­ო­ნარ­ში მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვეშ - 370 პირი.

ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის 242 შემ­თხვე­ვაა და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, აქე­დან 60 გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლია, ხოლო 3 გარ­და­იც­ვა­ლა. გარ­და ამი­სა, უცხო­ე­თი­დან სამ­კურ­ნა­ლოდ გად­მოყ­ვა­ნი­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს 3 მო­ქა­ლა­ქე.

#კორონავირუსი tbilisi თბილისიtbilisi თბილისი
Keso Bigvava
Tbilisi · 5 months ago
60
Write a comment