გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი

ByFeedc1 Jan, 1
პლატფორმის გაუმჯობესების მიზნით შევიმუშავეთ მცირე კვლევა მომხმარებლებისთვის. სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ უპასუხოთ რამდენიმე კითხვას - პასუხები ანონიმური და კონფიდენციალურია! გადადით ლინკზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი: https://feedc.typeform.com/to/JbNIcn1i
#გაგვიზიარეთთქვენიაზრი
#კვლევა
#Feedc
ByFeedc1 Jan, 1