სიმშვიდე
239 Views
Nino Kakulia
Poti · 5 months ago

"ერთი მძიმე ავადმყოფობა ყველა ადამიანმა უნდა გადაიტანოს ცხოვრებაში, რომ მთელი თავის განვლილ ცხოვრებას ანალიზი გაუკეთოს და მის მიერ განვლილ გზაზე ხელმეორედ გაიაროს უკვე დადინჯებული გონებით"

-ნოდარ დუმბაძე

#goodplaces #opinion #photo
Nino Kakulia
Poti · 5 months ago
51
Write a comment