ერთიანია საქართველო Covid-19-თან ბრძოლაში ?
1062 Views
Tbilisi Daily
Tbilisi · 9 months ago

სანამ დავიწყებთ მსჯელობას იმის შესახებ, არის თუ არა ერთიანი საქართველო კორონავირუსთან ბრძოლაში, გავიხსენოთ ბოლო ათწლეულში

Tbilisi Daily
Tbilisi · 9 months ago
9
Write a comment