ByShota MskhiladzeGeorgia1 Jan, 1
ზალიკო აკლდა აქაურობას და ა, ბატონო!
ByShota MskhiladzeGeorgia1 Jan, 1