ეს ის კვამლიააა?

ByMy VisionGeorgia11 Apr, 2021
“კვამლი ფრიად სასიამოვნოა, – პირველი იმისათვის, რომ კვამლი თვალს ეფარება და მართლჭვრეტას უშლის, მეორე იმისათვის, რომ კვამლი ხშირად თვალიდამ ცრემლს გვაყრევინებს ხოლმე. ოჰ, მამულის კვამლო, მართლა-და ტკბილი და სასიამოვნო ხარ: ხანდისხან ისე აგვიბამ თვალებს ხოლმე, რომ ჩვენ ჩვენს საკუთარს უბედურებასაც ვერა ვხედავთ.” ილია ჭავჭავაძე ეს ცოტა ლიტერატურული გადახვევა, მაგრამ აშკარად რაღაც იწვის. 🤔🤔🤔
ByMy VisionGeorgia11 Apr, 2021