2 votes
comments
shares
Save
burusi
64 reads
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago

mizani ertia tavisupleba... grmad gwams rom yvelapers gaudzleb... ibrdzvi da itan yvelapers ... pirdapiri xar tumca dumxar mashinac roca gamcireben ... gesmis mashinac roca ggonia ar gesmis ...gulshi inaxav ert yurshi shedis meoredan ki gamodis... ar ginda iyo cudi ... cdilob siketes ... megobrobas ... cdilob axali bednieri momavlis sheqmnas sadac simshvide siwynare supevs ... yvela tkivilic gaivlis ... rogoric ar unda iyo rac ar unda kvdebode arwmuneb tavs .... shen gamogiva ... shen gamogiva... shen xom dzlieri xar yvelapers itan .... diax es asea vinc ibrdzvis mas mizanic aqvs ... vinc tkivils udzlebs masac aq ragac dasakargi ... ristvis vibrdzvi mshvidoba msurs ... ristvis vcocxlob jer kidev ocneba maq ...ratom ar vloculob imitom rom vici locvit araperi sheicvleba tu me ar gavindzrevi ... rato vitmen tkivils imitom rom minda tavisupali viyo ... minda galiidan gamovide ... otx kedels tavi davaxwio .... warsuli ukan movitovo ... gaviqce iq sadac mxolod sinatle da simshvide supevs ... me var adamiani ubralo arseba bevr tkivils gavudzeli ... bevr damcirebas .... bevric vitire ... bevric vitmine ... me ar var gmerti da arc ukvdavi ... me var arseba romelic adre tu gvian mokvdeba ... momakvdavi var rogorc yvela garda xisa romelsac saukuneebi sheudzlia icocxlos da chvenc mogvces suntqvis upleba... kargi guli maq da vici ar var cudi ... ratom ggoniat rom me var urchxuli ... aseti gavchndi ... ketili viyav .... tumca droebam shemcvala odnav ....arvin ar aris ukvdavi arvin araris chemze naklebi an meti tanasworni vart ... da bolos minda gitxrat rom sheidzleba waagot cxovrebashi magram araperia erti dacema omi jer kidev win gaqvt .... giyvardet ertmaneti magram ar gdzuldet imis gamo ro gansvavdeba ... rasizmi ar sheidzleba yvela adamianebi vart ... religia religia xom tavad siyvarulia .... tumca ra religiisac unda iyos pativi vcet da ar ganvikitxot gmerti mainc ertia ubralod saxeli aq sxvadasxva .... cxovrebas rac sheexeba daikidet icxovret ise rogorc mogesurvebat radgan aravin icis ra moelis dges tu xval ...


Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
2
Write a comment