ამერიკაში წასვლის მსურველთა რიცხვი გასამმაგდა

ByთანამემამულეGeorgia2 Nov, 2021
2
2011-2021 წლებში აშშ-ის "მწვანე ბარათის" გათამაშებაში მონაწილეობის მსურველ საქართველოს მოქალაქეთა რიცხვი თითქმის გასამმაგდა.
"მწვანე ბარათზე" ყველაზე მეტი განაცხადი საქართველოდან 2020 წელს შევიდა და რეგისტრირებულთა რიცხვმა 141 693-ს მიაღწია.
ამჟამად მიმდინარეობს რეგისტრაცია 2023 წლისთვის. აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადა 2021 წლის 9 ნოემბრამდეა. გათამაშებაში გამარჯვებულები 2022 წლის მაისში გამოვლინდებიან.
ByთანამემამულეGeorgia2 Nov, 2021
2