თანამემამულე

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ერთობა ძლიერი საქართველოსთვის. ერთობა იზიარებს ნეოკონსერვატიულ მსოფლმხედველობას. ერთობის დევიზია: ოჯახი, სამშობლო, ღმერთი.