გილოცავთ გიორგობას

ByთანამემამულეGeorgia23 Nov, 2021
9
ქართველი მოლაშქრეები წმინდა გიორგის გამოსახულებიანი დროშით. ფრაგმენტი ფრანგი კარტოგრაფის ნიკოლა დე ფერის (1640-1720) მიერ 1696 წელს გამოცემული აზიის კონტინენტის კედლის რუკიდან... 
ByთანამემამულეGeorgia23 Nov, 2021
9