გილოცავთ გიორგობას

ByთანამემამულეGeorgia 23 Nov, 2021
10
ქართველი მოლაშქრეები წმინდა გიორგის გამოსახულებიანი დროშით. ფრაგმენტი ფრანგი კარტოგრაფის ნიკოლა დე ფერის (1640-1720) მიერ 1696 წელს გამოცემული აზიის კონტინენტის კედლის რუკიდან... 
ByთანამემამულეGeorgia 23 Nov, 2021
10