ვინ იხდის გადასახადებს?

ByთანამემამულეGeorgia11 Nov, 2021
8
საქართველოში არ არის დაწესებული პროგრესული გადასახადები, მაგრამ მოსახლეობის ცალკეულ ნაწილებს მაინც სხვადასხვა ოდენობის თანხა შეაქვს ქვეყნის ბიუჯეტში.
გრაფიკზე ნაჩვენებია საშემოსავლო გადასახადების წილი, რომელსაც სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ჯგუფები იხდიან.
ByთანამემამულეGeorgia11 Nov, 2021
8