უბრალოდ

9
ოჰ რა უღმერთოა ჩემში გაზაფხული,
მკვდარი სონეტების წვიმა არნახული,
მარტის ქარებია უხმო, უჩინარი
ღამე ნამთვრალევი, დილა დაკარგული.
შენთან ნაფიცარი ტრფობა დახავსდდა
და ვეღარც ვეჭიდები, წყალმა გამიტაცა.
9