ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობით ჩანაცვლებას აზრი არ აქვს!!!

ByთანამემამულეGeorgia11 Nov, 2021
8
საქართველოში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის კვლევის შედეგებით, საქართველოში უკიდურესი პოლარიზაცია არ დასტურდება, რადგანაც 30 პოლიტიკური საკითხიდან ნახევრის შემთხვევაში, ქვეყნის ორი უმსხვილესი პარტია, ერთსა და იმავე პოზიციაზეა.
ამას როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის ნიშანს ფონდი არ განვიხილავს. ფონდი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში საქმე გვაქვს რადიკალურ პოლიტიკურ რიტორიკასთან.
ასე რომ, რა აზრი აქვს მმართველი ქართული ოცნების კოჰაბიტირებული ნაციონალური მოძრაობით ჩანაცვლებას თუ საპროგრამო ხედვების უმეტესობა ერთმანეთ ემთხვევა, უმრავლეს საკითხებში ისინი ერთ პოზიციაზე დგანან?!
გაეცანით ფრიდრიხ ებერტის ფონდის კვლევას - http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/18418.pdf
ByთანამემამულეGeorgia11 Nov, 2021
8