ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები...

ByთანამემამულეGeorgia13 Nov, 2021
10
ქართულ ხუროთმოძღვრებასა და კულტურას დიდი ისტორია აქვს. მთელს საქართველოში და არამარტო საქართველოში უამრავი სხვადასხვა პერიოდის ძეგლია შემორჩენილი, გამორჩეული მაღალმხატვრულობითა თუ ისტორიული მნიშვნელობით. 
ByთანამემამულეGeorgia13 Nov, 2021
10