Events

გადაჭარბებული არ იჄნება თუ ვიჱყვით, რომ "Ⴤარავანი" თბილისის Ⴤუჩიქ áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ კულჱურის მთავარი ...

Perreau Magazine 2 Jun 18 reads
7

đŸȘ„ 2 ივნისს, áƒ€áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ áƒáƒĄ ჊ია სივრáƒȘეჹი - Missed Call: áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ Ⴤართველი...

đŸ’„ 9 ივნისს, Monkey Summer Series-ქ გრანდიოზულ გაჼსნას House მუსიკის ლ...

eZo Opening აჼლოვდება đŸŒ»

Svanseti მუსიკის, ჼელოვნებისა და კულინარიული áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒ.

Goga Abuladze 4 May 38 reads
8

3 ნოემბერს - MONUMENT-იქ ორგანიზებით - Fckng Serious ლეიბლის áƒšáƒáƒŁáƒ„áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ˜áƒĄ...

9-11 მაისს თბილისი რიგით 26-ე ჯაზ áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒĄ áƒŁáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ.

29 აპრილს - თბილისჹი - MONO HALL-იქ ორგანიზებით, ჰაუქ მუსიკის Ⴠრანგი ვარსკვლავი - მუსიკოსი და დიჯეი Bob Sinclar - ჰ...

სამ წლიანი პაუზის ჹემდეგ 4GB ბრუნდება იმავე იდეითა და სურვილით, რ...

'Starring Georgia' უაჼლესი კამოპანიაა, რომელიáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მთავრო...

Perreau Magazine 20 Apr 37 reads
8

✹28 აპრილს, ლეგენდარული Inner City- იქ ჯადოსნური წვეულება აჄქიქ თაუერს...