Hashtags
Shuakhevi, Georgia0 Monthly reads · No posts last week
August 3

Now in Shuakhevi

20
Start telling story...
ქეთევან დიასამიძე
Shuakhevi · 3 months ago
21.04.2020 ? გ ა წ ყ ვ ი ტ ე თ კ ო მ პ ი უ ტ ე რ თ ა ნ მ ი ჯ ა ჭ ვ უ ლ ო ბ ი ს ჯ ა ჭ ვ ი!!! დღევანდელმა შექმნილმა მდგომარეობამ კიდევ უფრო მიაჯაჭვა ადამიანები ,,მსოფლიო აბლაბუდას",რომელმაც შეიძლება უარყოფით შედეგებამდე მიგვიყვანოს. შევეხები მეტად მნიშვნელოვან თემას თუ რატომ არის საშიში ა დ ი ქ ც ი ა? ?პირველ რიგში გაგინმარტავთ ტერმინს ა დ ი ქ ც ი ა ?ტერმინი ადიქცია არის მავნე ჩ ვ ე ვ ე ბ ი ს ა დ მ ი დამოკიდებულება,ადამიანის მიჯაჭვულობა გარკვეული საქმიანობისადმი.მაგ: კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება,სოც.ქსელებზე,თამბაქოსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულება და ა შ. ?ბავშვს ,რომელიც მიჯაჭვულია კომპიუტერს,არ აქვს სერიოზული გატაცებები,ინტერესები,ჰობი,,არ ჰყავს მეგობრები, სულ კომპიუტერთან ჯდომა სურს,განიცდის ყველაფერს,რაც მონიტორზე ხდება,ბრაზობს,როცა ვინმე ეძახის,არ ესმის მშობლების აკრძალვები, არ მოძრაობს,არ უნდა მეგობრებთან თამაში,არც წიგნის კითხვა.სწორედ ეს არის ადიქცია- კომპიუტერზე დამოკიდებულება.ბავშვი რეალურ ურთიერთობებს ანაცვლებს ვირტუალურით.მას ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ურთიერთობის სურვილი აღარ აქვს.აღარ უნდა ეზოში სათამაშოდ,რის გამოც ხშირად ირღვევა ძ ი ლ ი ს ა და კ ვ ე ბ ი ს რეჟიმი.ეცვლება ხასიათი და ა.შ. ყოველივე ეს რაღაც დროის შემდეგ მძიმე ფსიქოლიგიური და ფიზიოლიგიური პრობლემების მიზეზი შეიძლება გახდეს. თუმცა ბავშვი არ აღიარებს თავის მიჯაჭვულობას და მას გატაცებას უწოდებს.ასეთ ადამიანებს სასწრაფოდ ესაჭიროებათ დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა. რა თქმა უნდა, 21- საუკუნეში წარმოუდგენელია ,მსოფლიო აბლაბუდისა" და ტექნოლიგიების გარეშე ცხოვრება,მაგრამ გ ა მ ო ს ა ვ ა ლ ი არის დ რ ო ი ს გ ა ნ ს ა ზ ღ ვ რ ა და ქცევის შეცვლა იმ აქტივობებით ,რომლებიც გაინტერესებთ. ?????? კომპიუტერი მეცნიე რებმა შექმნეს ადამიანთა საკეთილდღეოდ,მაგრამ ზოგჯერ ბავშვები თუ უფროსები კომპიუტერს საზიანოდ იყენებენ. ?ხანგრძლივი კომპიუტერული თამაშები დიდ ზიანს აყენებს თვალებს.მათ შეიძლება თ ვ ა ლ ე ბ ი ს მ კ ვ ლ ე ლ ი ვუწოდოთ,რომელიც იწვევს მხედველობის დაძაბვას და დაქვეითებას. ?ხანგრძლივი კომპიუტერული თამაშები იწვევს ხერხემლის გამრუდებას ?კომპიუტერი მოითხოვს არანაკლებ ყურადღებას,ვიდრე ავტომობილის მართვა.საინტერესო თამაშები კი მოითხოვს დიდ დაძაბულობას,რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქიკური დატვირთვა ,სტრესი, საყურადღებოა! ??კომპიუტერული დამოკიდებულება ადიქციური ქცევის ერთ- ერთი სახეობაა და ყოველდღიურობიდან გაქცევის მცდელობას უკავშირდება. ?სოციალურ ქსელებზე,კომპიუტერსა და მობილურ ?ტელეფონზე,აზარტულ თამაშებზე ადამიანის დამოკუდებულებამ ,შესაძლია გ ა მ ო ი წ ვ ი ო ს ისეთი დაავადებები,როგორებიცაა: ნერვული აშლილობა,ფიზიკური აქტივობის სურვილის დაკარგვა,კვებისა და ძილის დარღვევა და ა.შ. გ ა წ ყ ვ ი ტ ე თ კ ო მ პ ი უ ტ ე რ თ ა ნ დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ი ს ჯ ა ჭ ვ ი! ითამაშე ფეხბურთი,კალათბურთი, და სხვა. თამაშები საკუთარ ეზოში განახორციელე. ?!!!დაუბრუნდით რეალურ ცხოვრებას,მეგობრებს,მეტი დ რ ო გ ა ა ტ ა რ ე თ საყვარელ ადამიანებთან ერთად! ? ც ხ ო ვ რ ე ბ ა მ შ ვ ე ნ იე რ ი ა? ლიტ- რა: ,,მოქალაქეობა"
ქეთევან დიასამიძე
Shuakhevi · 3 months ago
18.04.2020 გავუფრთხილდეთ ჩვენს წარსულს
ქეთევან დიასამიძე
Shuakhevi · 3 months ago
,,გადაჭარბებული ქება ლანძღვაზე უარესიაო."
ნიკა ზაქარაძე
Shuakhevi · 3 months ago
ნიკა ზაქარაძე
Shuakhevi · 4 months ago
ერეკლე დარჩიძე
Shuakhevi · 4 months ago
მახო მახო
Shuakhevi · 8 months ago
?
Shorena Kochlamazashvili
Shuakhevi · 8 months ago
მახო მახო
Shuakhevi · 9 months ago
Sky
მახო მახო
Shuakhevi · 9 months ago
ულამაზესი გომარდული ❤️
მახო მახო
Shuakhevi · 10 months ago
?
August 3

Now in Shuakhevi

20
Monday
18° / 6°
Tuesday
23° / 6°
Wednesday
23° / 8°
Thursday
24° / 10°
Friday
25° / 9°
Exchange rate
1 USD
3.09
1 EUR
3.64
1 Bitcoin
34547.72